Skip navigation.
Home

Επιχορήγηση μικρών επιχειρήσεων για την μερική απασχόληση ανέργων

Από την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2006 αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 3 άτομα για την μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών».

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε με πρωτοβουλία της διοίκησης του ΟΑΕΔ και χρηματοδοτείται από πόρους του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση). Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 5.520 άνεργοι από τα μητρώα των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.

Από τις προσφερόμενες θέσεις ποσοστό τουλάχιστον 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Χρονικός περιορισμός, για την υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν υπάρχει, καθώς το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προβλεπομένου αριθμού των θέσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα εντάσσονται αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 άτομα (0-3) προσωπικό και αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 3 άτομα ανά κατάστημα.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου) χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις).

Κάθε επιχείρηση, μπορεί να λάβει επιδότηση για ένα μόνο άτομο και για μέχρι τρία καταστήματα. Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

- Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με συγγένεια α? βαθμού, εξ? αίματος ή εξ? αγχιστείας, με τον επιχειρηματία.

- Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους της Ε.Π.Ε.

- Οι σύζυγοι και οι συγγενείς α? βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, των ομορρύθμων εταίρων στις Ο.Ε. και Ε.Ε., των εταίρων της Ε.Π.Ε. και των μελών του Δ.Σ. στις Α.Ε.

- Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ όπου ανήκουν. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ από τον ίδιο τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο θα κατατίθεται στην Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, τότε θα υποβάλλεται μία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της, προκειμένου να ελεγχθεί το προσωπικό της επιχείρησης πανελλαδικά κατά το τελευταίο εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι άνεργοι, ηλικίας μέχρι 50 ετών (γεννημένοι από το έτος 1956 και μετά), ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου.

Θα πρέπει:

- Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι την υπόδειξή τους από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

- Να έχουν συμπληρώσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να είναι Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες.

Το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης ανέρχεται:

Για τους πρώτους 6 μήνες απασχόλησης, λόγω της εργασιακής προσαρμογής και εξοικείωσης των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον, σ τα 23 ευρώ ημερησίως (αυξημένη επιδότηση).

Για τους υπόλοιπους επόμενους 18 μήνες απασχόλησης στα 8 ευρώ ημερησίως.

Το ποσό αυξάνεται στα 10,50 ευρώ ημερησίως στην περίπτωση που η αμοιβή του εργαζομένου είναι προσαυξημένη κατά 25% από την προβλεπόμενη στις συλλογικές ή κλαδικές συμβάσεις.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα εργάζονται τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως επί πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό θέσεων εργασίας (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο προσωπικό) καθ΄όλη τη διάρκεια των 24 μηνών του προγράμματος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχον ή επιχορηγούμενο προσωπικό της (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου) και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) στην επιχορηγούμενη θέση, θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου θα ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από την παραπάνω διάταξη για άτομα που έχουν προσλάβει σύμφωνα με προγράμματα Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σε περίπτωση που αυτά αποχώρησαν οικειοθελώς ή απολύθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Ειδικά για τους έξι πρώτους μήνες της αυξημένης επιδότησης, σε περίπτωση απόλυσης (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου) επιχορηγούμενου άτομου, ο αντικαταστάτης θα καλύψει το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα του εξαμήνου με την αυξημένη επιδότηση.

Σε περίπτωση στράτευσης ή ασθένειας (όσο χρονικό διάστημα διαρκεί), δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασία ς δεν διακόπτεται. Η επιχείρηση οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύονται τα ανωτέρω. Σε περίπτωση προσωρινής αντικατάστασης των ως άνω μισθωτών είναι δυνατή η επιχορήγηση της επιχείρησης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Η κενή θέση που οφείλεται σε θάνατο, φυλάκιση ή συνταξιοδότηση μισθωτού επιχείρησης θεωρείται μείωση προσωπικού και είναι απαραίτητη η κάλυψή της.

Η επιδότηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα μερικής απασχόλησης και μέχρι 22 ημέρες κατ? ανώτατο όριο για κάθε μήνα, εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση κάτω των 20 ημερομισθίων το μήνα, για δύο μήνες κατ΄ έτος επιδότησης.

Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιδότηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα.

Η μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια του προγράμματος δύναται να μετατραπεί σε πλήρη χωρίς όμως μεταβολή του ποσού επιδότησης.

Μετά τη λήξη της επιδότησης, οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται να κρατήσουν το προσωπικό χωρίς επιδότηση.

Δεν δεσμεύονται, επίσης, για άτομα που θα προσλάβουν μετά την υπαγωγή στο πρόγραμμα ή για άτομα με σύμβαση ορισμένου έργου.

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά 30 το πολύ ημερολογιακές ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) κανονικής άδειας, β) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, δ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου. Η επιμήκυνση γίνεται μετ ά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Η αίτηση για επιμήκυνση υποβάλλεται από την επιχείρηση με την υποβολή των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης του τριμήνου κατά το οποίο διαπιστώνεται η απουσία του επιχορηγούμενου ατόμου και οπωσδήποτε πριν τη λήξη του προγράμματος.

Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσμευσης του εργοδότη κατά 30 ημερολογιακές ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης.