Skip navigation.
Home

Βιβλία της "Βιβλιοθήκης Σάββα και Χριστής Αθανασίου"

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΘΑΝΑ

Η καταγραφή των συγγραφέων και των βιβλίων που αναφέρονται στα Μέθανα και στην ευρύτερη περιοχή γίνεται πλέον με συστηματικό τρόπο, τόσο από τον Σάββα Ν. Αθανασίου, όσο και από την Χατζοπούλειο Βιβλιοθήκη του Δήμου Πόρου με ευθύνη του Γιάννη Μανιάτη.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βιβλία που διαθέτει η “Βιβλιοθήκη του Σάββα και της Χριστής Αθανασίου”:

Περιορισμένες αλλά σημαντικές περιγραφές αναφέρουν οι ιστορικοί και Στράβων, Οβίδιος, Θουκουδίδης, Παυσανίας και οι περιηγητές.

W. REISS und A. STUBEL

Το πρώτο βιβλίο για τα Μέθανα εκδόθηκε στη Χαϊδεβέργη το 1867 από τους W. REISS und A. Stubel, που το 1866 είχαν επισκεφθεί την Αίγινα και τα Μέθανα. Το βιβλίο επιγράφεται “Aigina und Methana”. Αποτελείται από 84 σελίδες και ένα έγχρωμο χάρτη της Αίγινας και των Μεθάνων.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΚΑΝΕΛΛΗΣ

Περιγραφή της Νήσου Πόρου”
1887. Εν Αθήναις. Εκ του τυπογραφείου Ν.Γ.ΠΑΣΣΑΡΗ. Οδός Αχαρνών. Απόφοιτος της Φιλολογίας και πτυχιούχος Ελληνοδιδάσκαλος. Το βιβλίο αποτελείται από 32 σελίδες.
Στη σελίδες 15 -17 αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: “Τα Μέθανα είνε γη πετρώδης, διο οι κάτοικοι καλλιεργούσι με την γην των αλλά δυσκόλως αύτη παράγει προϊόντα εκτός αχλαδίων άτινα είναι νόστιμα και ξυλοκέρατα εν μεγίστη ποσότητι”...” Οι Μεθενίται ασκούσιν ιδίως την γεωργίαν επί της πετρώδους αυτών χώρας μετ' αόκνου φιλεργείας είναι φιλότιμοι, ευφυείς και εργατικοί. Πρϊόντα δε έχουσι έλαιον ούτινος η παραγωγή υπολογίζεται εις τατρακοσίας χιλιάδας οκάδας, ο βάμβαξη και ο σίτος, έχουσι δε οι Μεθενίται και περί τα δέκα πλοιάρια και εκτελούσι την ακτοπλοίαν μεταξύ Αιγίνης, Πειραιώς και Πόρου”.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

Εν Μεθάνοις Ιαματικών Πηγών

1887. Εν Αθήναις. Εκ του Τυπογραφείου Ν.Γ. Πάσσαρη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

Ιαματικαί Πηγαί της Ελλάδος
Περιγραφή καταγραφή αυτών
Δημοσιευθείσα εν τω Γενικώ Οδηγώ της Ελλάδος του 1887 έτους

1887. Εν Αθήναις. Εκ του τυπογραφείου Ο ΠΑΛΛΑΜΗΔΗΣ.

ΟΡΕΣΤΟΥ ΔΑΛΕΖΙΟΥ

Τα Ιαματικά Λουτρά της Ελλάδος

1891, Εν Αθήναις. Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Αξώνη.

Από το 1900 μέχρι και 1950

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. ΔΑΜBΕΡΓΗ

ΕΝ ΜΕΘΑΝΟΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Φυσική και Χημική Περιγραφή και Οδηγίαι.
Καθηγητής της Χημείας εν τω Στρατιωτικώ Σχολείω των Ευελπίδων, τη Ναυτική Σχολή των Δοκίμων και Υφηγητού εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω.
1911. Εν Αθήναις. Τύποις Σ. Κουσουλίνου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Τα αλατούχα Ιαματικά Ύδατα της Ελλάδος
1916. Εν Αθήναις. Εκ του τυπογραφείου Γ.Η. Καλλέργη & Σία. Οδός Πειραιώς – Μέτωνος 3.

Μ.Λ. ΠΕΡΤΕΣΗΣ

Τα Μεταλλικά Ύδατα των Μεθάνων

1923. Εν Αθήναις. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Επιμέλεια Ν. ΛΕΚΚΑ

1933. Εν Αθήναις. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.1934. Στη σελίδα 133 υπάρχει έκθεση του υδρολόγου ιατρού του κράτους Εν Μεθάνοις Εμμανουήλ Γ. Μανδαλάκη

Ε.Γ.ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ

Το θειούχον Ιλυόλουτρον των Μεθάνων
1934. Αθήναι. Τύποις: Γ. Χ. Περγάμαλης, Αριστείδου 11.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

«Η Σφαιρία και ο Πόρος»


Με Τροιζηνιακές ιστορίες, περιγραφές κι‘ εκδρομές στην Καλαυρία, στα Μέθανα, στην Τροιζήνα κλπ.
ΤΥΠΟΙΣ Δ. Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ, ΟΔΟΣ ΜΑΓΕΡ 18, Αθήναι, 1937
Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με ιστορικά, αρχαιολογικά, τοπογραφικά, εθνολογικά στοιχεία, με την κοινωνική διάρθρωση και τα αξιοθέατα όχι μόνο της Σφαιρίας και του Πόρου, αλλά και του Γαλατά, της Τροιζήνας, των Μεθάνων και της λοιπής Τροιζηνίας, γραμμένη από τον Μεθενίτη δάσκαλο και σχολάρχη του Ελληνικού Σχολείου Πόρου Ιωάννη Σταμ. Σταματίου. Όπως επισημαίνει στον πρόλογό του ο συγγραφέας, είναι το πρώτο ελληνικό βιβλίο που γράφεται για τον Πόρο και τη λοιπή Τροιζηνία. Και είναι διανθισμένο με τόσο πλούσια και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση, ώστε θα μπορούσε να είναι ένας καλός ιστορικός, τουριστικός και αρχαιολογικός οδηγός για την περιοχή ακόμη και σήμερα. 
Βέβαια η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται θα πρέπει να αποτιμηθεί σε σύγκριση με άλλες πηγές. Παράλληλα όμως να συνεκτιμηθεί πως ο συγγραφέας, πέρα από την πολυμάθειά του και το ερευνητικό του δαιμόνιο, είχε και επαφές με διάφορους περισπούδαστους της εποχής του, όπως με τον Γερμανό αρχαιολόγο και γλωσσολόγο του Μεσοπολέμου Μίκαελ Δέφνερ (Michael Deffner) που επαλειμμένα την εποχή εκείνη πέρασε κι έδρασε στα Μέθανα. Τα πλείστα όσα λοιπόν παραθέτει στο βιβλίο του ο Σταματίου πρέπει να τύχουν προφανώς και της αντίστοιχης σφραγίδας εγκυρότητας. 
Το πολύτιμο και δυσεύρετο αυτό βιβλίο είναι διαθέσιμο στην πρωτότυπη και σε φωτοτυπημένη έκδοση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Λόγω όμως της σπανιότητας και της σπουδαιότητάς του, στόχος είναι να ψηφιοποιηθεί και να αναρτηθεί σε ιστοσελίδα που θα στήσει η Βιβλιοθήκη, ώστε να είναι προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ

Τα Ιαματικά Ύδατα των Μεθάνων

1948. Αθήνα.Τυπογραφείον Εμμ. Μαθιουδάκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑΣ

Κλινική Υδρολογία
Η ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
Ως υδροθεραπευτικός και Κλιματολογικός Σταθμός

1949. ΑΘΗΝΑΙ. Τυπογραφικαί εργασίαι ΡΟΔΑΚΗ – ΠΑΥΛΟΥ, Παλλάδος 18 Αθήναι.

Από το 1950 μέχρι το 1980

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΠΛΑΤΑΚΗΣ

Ηφαίστεια και Θερμαί Πηγαί των Μεθάνων
1953 Αθήναι. Τυπογραφείον Ν. Αλικιώτης & Υιοί, Ψαρών 2 – Αθήναι.
Καθηγητής των Φυσικών του Α΄Γυμνασίου Αρρένων Λαμίας.

ΤΑΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

ΜΕΘΑΝΑ
Η ιστορική χερσόνησος. Ο γύρος της χερσονήσου

1957. Αθήνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λουτροπόλεις και Ιαματικαί Πηγαί

1966. Αθήναι.

Από το 1974 μέχρι σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΜΑΤΟΥΡΑ

Δώδεκα Λαϊκοί Ζωγράφοι

Στις σελίδες 163 μέχρι και 198 υπάρχει αναλυτικές περιγραφές για τη ζωή και το έργο του Μεθανίτη λαϊκού καλλιτέχνη Σταμάτη Λαζάρου.

1974. Αθήνα.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΧΙΙ ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 1974.
Στη σελίδα 142 η Άννα Πετροχείλου περιγράφει το Σπήλαιον Περιστέρι και στη σελίδα 154 ο Ιωάννου Ιωάννου περιγράφει το Σπήλαιο Στενού Μεθάνων.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ

“Σκλάβα νιότη”
1976, Αθήνα.
Ο Σταμάτης Σκούρτης έζησε μια ταραχώδη ζωή, δεδομένου ότι από νεαρή ηλικία μπήκε στον αγώνα κατά των κατακτητών Ιταλών και Γερμανών στην περίοδο της Κατοχής. Πέθανε σε προχωρημένη ηλικία το Σάββατο 8 Αυγούστου ύστερα από μακρόχρονη ταλαιπωρία με την αρρώστια του. Αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και της Αριστεράς Σταμάτης Σκούρτης. Η κηδεία του έγινε την επομένη στα Μέθανα, όπου είναι ο τόπος της καταγωγής του.
Το Σάββατο 8 Αυγούστου έφυγε για πάντα από τη ζωή, ύστερα από μακρόχρονη ταλαιπωρία με την αρρώστια του, ο αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και της Αριστεράς Σταμάτης Σκούρτης. Η κηδεία του έγινε την επομένη στα Μέθανα, όπου είναι ο τόπος της καταγωγής του. Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Παλαιολογόπουλος, την περίοδο της ξένης κατοχής ο Σταμάτης βρέθηκε στις πρώτες γραμμές του αγώνα ενάντια στους ξένους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και όπως όλοι οι αγωνιστές, πλήρωσε κι αυτός πολύ ακριβά τη συμμετοχή του σ' αυτόν τον αγώνα, με φοβερούς διωγμούς από το ανάλγητο και εκδικητικό μεταπολεμικό κράτος. Καταδικάστηκε σε θάνατο και σαν μελλοθάνατος παρέμεινε για χρόνια στις φυλακές - κάτεργα της Κέρκυρας. Ήταν από τους τυχερούς που γλίτωσαν την εκτέλεση, γιατί σταμάτησαν λόγω των διεθνών κινητοποιήσεων, στο τέλος του 1949, έβλεπε όμως καθημερινά τους συντρόφους του, που τους παίρνανε κάθε πρωί για να τους πάνε στο νησάκι Λαζαρέτο να τους εκτελέσουν, ακούγοντας απ' όλους εκείνον τον σπαρακτικό αποχαιρετισμό: «Γεια σας αδέρφια!».
Συγκλονιστικό είναι το βιβλίο που έγραψε αργότερα και αναφέρεται ακριβώς σ' εκείνα τα παλικάρια που πήγαιναν τραγουδώντας στον θάνατο...
Αλλά, και όταν αποφυλακίστηκε, ο Σταμάτης Σκούρτης δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Ενταγμένος πάντα στις γραμμές της Αριστεράς, δεν σταμάτησε να παίρνει μέρος στις κοινωνικές και πολιτικές μάχες που έδινε -και δίνει- καθημερινά ο λαός μας.
Στάθηκε ένας από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του σωματείου «Λαζαρέτο», το οποίο αποτελούν οι θανατοποινίτες των φυλακών Κέρκυρας που γλίτωσαν το εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά και οι συγγενείς των εκτελεσμένων. Υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου και συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάπτυξη και τη δραστηριότητά του.
Ανυποχώρητος στις ιδέες του, έντιμος και ακέραιος στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του, σωστός οικογενειάρχης, στάθηκε σ' όλη του τη ζωή αληθινό παλικάρι”.

ΓΙΩΡΓΗΣ Α. ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ

Η ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ
και γενικότερες πληροφορίες για τη λουτροθεραπεία

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΜΠΕΤΣΗΣ

Ομήρου Ιλιάς
(περιληπτικώς μετά εισαγωγής και παρατηρήσεων)

1979, Πειραιεύς.

A ROUGH AND ROCKY PLACE

1999, Liverpool University Press.

Edited by Christopher Mee and Hamish Forbes.

Α. Δ. ΔΗΛΗΜΠΑΣΗ

Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
Βίος, Μαρτύριον, Λείψανα, Χαιρετισμοί

1981, Αθήναι.

ΜΕΘΑΝΑ 81

Τουριστικός Οδηγός για τα Μέθανα.
Σε κείμενα Σάββα Αθανασίου. Φωτογραφίες του Χρήστου Λαζάρου. Έκδοση της Χριστής Αθανασίου.

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΜΠΕΤΣΗΣ

Ηροδότου Ιστορίαι
(Εισαγωγή – Περιλήψεις – Παρατηρήσεις)

1983, Πειραιεύς

Ο καθηγητής Αντώνης Β. Μπέτσης, εξέδωσε συνολικά επτά βιβλία:
“Σοφοκλέους Ηλέκτρα”. (Ποιοτική απόδοσις εις την Δημοτικήν, μετ' εισαγωγής), 1970.
Επιδρομαί Ξένων εις Ελλάδα (από Περσών μέχρι Γερμανών), 1971.
“Ο Όρκος” επικολυρικόν ποίημα Γ. Μαρκορά (εισαγωγή – κείμενον – σχόλια), 1975.
Συμβολή εις την ορθογραφίαν της Δημοτικής (Δελτίον Ο.Λ.Μ.Ε.), 1979.
Ομήρου Οδύσσεια, 1980.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Η ιστορία ενός Λιμενάρχη
Αισθηματικό διήγημα

1987. Αθήνα.

Καταγόταν από τα Μέθανα. ΄Ένας ευαίσθητος άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε στη ζωή του. Υπηρέτησε στο Λιμενικό Σώμα ως αξιωματικός.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ = ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δύο Βυζαντινοί Ναοί των Μεθάνων: Άγιος Δημήτριος και Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος.

1997. Αθήναι. “Πελοποννησιακά” Βραβείον της Ακαδημίας Αθηνών.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

‘’ΜΕΘΑΝΑ’’. Από το 10.000 π.Χ. μέχρι το 2.000 μ.Χ. Μέθανα, 1998


Ένας πλήρης από κάθε άποψη ιστορικός και πολιτιστικός οδηγός για τα Μέθανα γραμμένος από τον δημοσιογράφο Σάββα Αθανασίου που καλύπτει μία τεράστια περίοδο από τις απαρχές της Μεσολιθικής εποχής το 10.000 π.Χ. μέχρι και σήμερα. 
Ο οδηγός περιέχει πληθώρα στοιχείων για διάφορα γεωλογικά, ηφαιστειακά και παλαιοντολογικά ευρήματα που έχουν εντοπιστεί και μελετηθεί από αρχαίους συγγραφείς και νεότερους επιστήμονες για το τόπο, καθώς και την παραπέρα ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη των κατοίκων δια μέσου των αιώνων. 
Η παρουσία, και η κατά καιρούς ήπια δραστηριότητα του ηφαιστείου και των ιαματικών πηγών ενέχουν μία ιδιαίτερη σημασία στη μελέτη και στην παρουσίαση του φυσικού χώρου και της ιστορικής πορείας των Μεθανιτών. Όλες αυτές οι πληροφορίες παρατίθενται με ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες στο βιβλίο, ενώ μία πλούσια σειρά φωτογραφιών συμπληρώνει ευχάριστα και εύληπτα τα παρεχόμενα στοιχεία. 


ΦΩΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

“40 Εποχές”
Διηγήματα

2000. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις ΠΗΓΑΣΟΣ.

Ο Φώτης Χούντας γεννήθηκε το 1924 στο πέτρινο χωριό του, την Κουνουπίτσα Μεθάνων. Μεγάλωσε στον Πειραιά. Μηχανικός, διαφημιστής, παραγωγός και παρουσιαστής ελληνικών εκπομπών στην Αυστραλία, πλοιοκτήτης και επί 35 χρόνια έμπορος στη Θεσσαλονίκη. Δεινός σκακιστής και διετέλεσε μέλος στον Πειραϊκό Όμιλο Σκακιστών.

ΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΟΥΛΗ

... Ύστερα, ήρθαν οι μέλισσες
2000, Αθήνα. Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.

Εξιστορεί τη ζωή της τραγουδίστριας και ηθοποιού Μαρίκας Σουέζ που με τον περιοδεύοντα θίασο της έδινε παραστάσεις σε όλες τις Λουτροπόλεις της Ελλάδας.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από το Μπραχάμι στον Άγιο Δημήτριο
Εικόνες από το παρελθόν

Σε κείμενα Βασίλη Καρδάση, αναφέρεται ότι οι πρώτοι εσωτερικοί μετανάστες ήταν Μεθανίτες και εικάζει ότι το όνομα του ο Άγιος Δημήτριος πήρε το όνομα από τους κατοίκους των Αγίων Θεοδώρων που η κεντρική εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον Άγιο Δημήτριο. Πρώτοι κάτοικοι αναφέρονται οι Τάσος Μαλτέζος και Νίκος Καράμπαμπας.
Το Λεύκωμα εκδόθηκε επί δημαρχίας Παντελή Ειρηνάκη.
2000, Αθήνα.

ΠΑΠΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

60 χρόνια στην Υπηρεσία της Εκκλησίας
1959 – 2011

Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Μ. Σταθάκης, τ. Αρχιερατικός Επίτροπος Μεθάνων.
Μια αναλυτική καταγραφή των Ιερών Ναών, των ιερέων, των ιεροψαλτών, των νεωκόρων και των εκκλησιαστικών επιτροπών της Ενορίας Λουτροπόλεως Μεθάνων.

2013. Μέθανα.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αφιέρωμα στον αείμνηστο Σταύρο Κούβαρη

‘’Από το Διαβολογέφυρο στα μονοπάτια της ηφαιστειακής λάβας της Καμμένης Χώρας’’ Αύγουστος 2013.

Ο Σάββας Αθανασίου έγραψε αυτό το αφιέρωμα στον αείμνηστο Σταύρο Κούβαρη, στον αγαπητό φίλο που χάθηκε πρόωρα πριν λίγα χρόνια, στον άνθρωπο που διαμόρφωσε μια κουλτούρα ανάπτυξης των μονοπατιών των Μεθάνων και της ευρύτερης Τροιζηνίας. Το βιβλίο είναι ένας ευχάριστα αναγνώσιμος οδηγός με πληθώρα ιστορικών, γεωλογικών και ηφαιστειολογικών στοιχείων της Τροιζηνίας. Γίνεται καταγραφή 17 συνολικά διαδρομών σε Μέθανα, Πόρο και λοιπή Τροιζηνία με έμφαση στη σημαντικότερη που ξεκινάει από το Διαβολογέφυρο και καταλήγει στο ηφαίστειο και στην μαύρη πέτρα της Καμμένης Χώρας. Στην διαδρομή αυτή υπάρχουν 25 αρχαιολογικά ευρήματα και γεωλογικά φαινόμενα που αξίζει να τα επισκεφτούν όσοι αγαπούν την περιπέτεια και διάθεση να περπατήσουν σε μικρές ή μεγάλες διαδρομές. 
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο από τον συγγραφέα.

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αληθινές ιστορίες

Ο αρχιτέκτων Σπύρος Απ. Παπαϊωάννου εξιστορεί στο βιβλίο του, που εκδόθηκε το 1972, πως τέσσερις νεαροί, ο Βασίλης Τριανταφύλλου, Σταύρος Μαλτέζος, Δημήτρης Τριανταφύλλου και ο συγγραφέας αποφάσισαν να μπουν νύχτα στο σπήλαιο που επιχειρούσε τότε η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ να ανατινάξει προκειμένου σε εκείνη την περιοχή να εγκαταστήσει τις εγκαταστάσεις της. Ωστόσο, οι τέσσερις νεαροί κατόρθωσαν να περάσουν μέσα από δύσκολες συνθήκες στους θαλάμους του σπηλαίου και να αποκαλύψουν τις μοναδικές ομορφιές που κατασκεύασε η φύση σε χιλιάδες χρόνια. Η κινητοποίηση των κατοίκων, με αφορμή το παράτολμο εγχείρημα των νεαρών, έφερε αποτέλεσμα το 1974 και η κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή με υπογραφή του υπουργού Βιομηχανίας Γεωργίου Μαγκάκη ακυρώθηκε η εγκατάσταση της τσιμεντοβιομηχανίας στο Στενό. Αργότερα η σπηλαιολόγος Άννα Πετροχείλου κατέγραψε πλήρως το σπήλαιο που το ονόμασε “Περιστέρι” από το σχήμα ενός πανέμορφου σταλακτίτη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΚΚΟΣ

Αμοίρου Οδύσσεια.

Αθήνα 2016. Ποιήματα. Εκδόθηκε συλλογικά από τους συμμαθητές, που αποφοίτησαν στις 28 Ιουνίου 1957, του ΙΓ΄Γυμνασίου Αρρένων Αθηνών. Κατάγεται από τους Αγίιους Θεοδώρους Μεθάνων και διαμένει τα τελευταία χρόνια στο Περιγάρι Αγίου Γεωργίου στο σπίτι που έφτιαξε σχεδόν πάνω στο κύμα, απέναντι από Αγκίστρι και Αίγινα.

Στο ποίημα του “Ποιος είμαι” γράφει:

Η μάνα κι ο πατέρας μου,
απ' αρβανιτοχώρι,
και στο σχολείο πήγαινα,
συνήθως με το ζόρι.

Είχα ατσούμπαλο κορμί
το μαύρο μου το χάλι-
και πάνω αρβανίτικο
αγύριστο κεφάλι.

Έχω κυρά που υπομονή
έκανε όσο μπορούσε.
Τέτοιο κεφάλι αγύριστο
άλλη ποιά θα βαστούσε;

Και αραχτός στα Μέθανα.
Κοντά στην παραλία,
των νιάτων μου αναπολώ
χαμένα μεγαλεία.

Και συμπληρώνει αυτοσαρκαστικά στο ποίημα του
“Οι γονείς μου” για την ζωή του:

Είχα δύο σπάνιους γονείς
και πως να τους ξεχάσω.
Σίγουρα για Παράδεισο
επήρανε το πάσο.

Όλα τους τ' αμαρτήματα
ας είν' συχωρεμένα.
Μέχρι και το κακούργημα
που σκάρωσαν εμένα.

ΜΕΤΑΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ

Ποιήματα. Θεσσαλονίκη 2015. Από τις εκδόσεις ΕΡΩΔΙΟΣ. Στις 58 σελίδες του βιβλίου περιλαμβάνει 30 ποιήματα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το ποίημα Θησεύς.
Ληστές, πανούργοι, δολοφόνοι
στην Σκάλα την Κακιά
στις Κεγχρεές, στην Ελευσίνα
βρεθήκαν αντιμέτωποι και μόνοι
με τον Θησέα,
τον Ερεχθέα την σπορά
απ' την Τροιζήνα

που με σπαθί και την κορύνη
αναμετρήθηκε
με τον σκληρό Προκρούστη,
τον αιμοβόρο Σίνι,
τον παλαιστή Κερκύονα
τον Περιφήτη τον χωλό,
και τον κακούργο Σκείρωνα
Περνώντας έτσι μέσ' στον θρύλο
απ' την φρικτή την δόξα των σφαγείων
στο πάνθεον το μυθικό
Ηρώων και Ανδρείων.

Ο Γιώργος Μεταξάς κατάγεται από μητέρα από τα Μέθανα. Σπούδασε Αρχιτέκτων στη Ρώμη και στη συνέχεια στο Πάντειο Περιφερειακή Ανάπτυξη και εργάστηκε στη Σαντορίνη, Σύρο και Άνδρο.

ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

Η μητέρα του Κατερίνα καταγόταν από τα Μέθανα, ενώ ο πατέρας του ήταν ο γιατρός Βασίλης Βαρδιάμπασης που χρόνια άσκησε το ιατρικό επάγγελμα στα Μέθανα. Στο πεντάτομο βιβλίο του “Ιστορία μιας λέξης” έχει για εξώφυλλο μια φωτογραφία που απεικονίζει τον αδελφό του Δήμο Βαρδιάμπαση να λέει το μάθημα σε μια τάξη στο Δημοτικό Σχολείο Μεθάνων.

Ο Νίκος Βαρδιάμπασης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1947. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πήρε πτυχίο το 1975 και παρακολούθησε μαθήματα στη Φιλοσοφική Αθηνών την περίοδο (1975-1977).

Έγινε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1978. Ειδικεύτηκε στην παθολογία. Εργάστηκε ως εσωτερικός βοηθός στην πανεπιστημιακή κλινική του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» (1982) και ως επιμελητής στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (1984). Το 1985 εκλέχθηκε λέκτορας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε αυτοδύναμα για μια τετραετία (1985-1989). Επίσης εργάστηκε ως γιατρός στον ΕΟΦ και διατέλεσε τακτικό μέλος της Επιτροπής Εθνικού Συνταγολογίου (1988). Από το 1992 έως το 1997 εργάστηκε ως παθολόγος στον Οργανισμό Υγείας - Περίθαλψης της Ένωσης Συντακτών ΗμερησίωνΕφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). 
Παράλληλα με την άσκηση της ιατρικής ασχολείται από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον Τύπο με τη διαχρονική ιστορία της ελληνικής γλώσσας.

Εκπομπές: «Γιατί το λέμε έτσι», Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 1982-1988. «Κάθε μέρα και μια λέξη», «Αθήνα 9.84», 1988-1991. Ως συνεργάτης της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, 1990-1991, σε θέματα γλώσσας και ιστορίας, είχε καθιερώσει τις μόνιμες στήλες «Το χθες είναι σήμερα», «Λογοπαίγνια» κ.ά. Από το 1991 εργάζεται στην Ελευθεροτυπία ως συντάκτης· από το 1999 ως Συντονιστής-Επιμελητής του εβδομαδιαίου περιοδικού της Ελευθεροτυπίας «Ε» ΙΣΤΟΡΙΚΑ. Από το 1998 αρθρογραφεί στα περιοδικά Πάρωρον και Γαιόραμα. Ήταν παραγωγός και παρουσιαστής, από το 1995 έως το 1997, της καθημερινής τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΤ-2 «Ιστορία μιας λέξης» και από το 1998 της καθημερινής τηλεοπτικής εκπομπής «Οι λέξεις στη ζωή μας» της πρωινής καθημερινής ζώνης του MEGA.

Διδακτικό έργο (εκτός ιατρικής): Στο Δημοσιογραφικό Εργαστήρι, 1994-1995· μάθημα: «Δημοσιογραφία και γλώσσα», «Ιστορία του Τύπου». Στη Σχολή Υποκριτικής του Κ. Καζάκου, 1996-1998· μάθημα: «Ελληνική γλώσσα και ιστορία».
Δημοσιεύσεις:
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά περιοδικά. Έχουν εκδοθεί τα βιβλία του Ιατρικό Ιστορικό (εκδ. «Ηριδανός»), Ευρύλοχος (εκδ. «Ηριδανός»), Τειρεσίας (εκδ. «Κέδρος»), Ετυμολογικό Αλφαβητάριο, εκδ. Α. Α. Λιβάνη, Ιστορία μιας Λέξης (διαχρονική ιστορία της ελληνικής γλώσσας), τόμ. Α', Β', Γ' Δ', Ε' εκδ. Α. Α. Λιβάνη. 

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ(2002)Ιστορία μιας λέξης, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη(2000)Ετυμολογικό αλφαβητάριο, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη(1998)Ιστορία μιας λέξης, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη(1997)Ιστορία μιας λέξης, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη(1996)Ιστορία μιας λέξης, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη(1996)Ιστορία μιας λέξης, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη(1982)Ευρύλοχος, Ηριδανός(1981)Ιατρικό ιστορικό, Ηριδανός Συμμετοχή σε συλλογικά έργα(2008)21η Απριλίου: πώς ήρθε - πώς έπεσε η Χούντα, Ελευθεροτυπία [κείμενα, επιμέλεια](2008)Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Ελευθεροτυπία(2008)Γεώργιος Παπανδρέου 1888-1968: Ο Γέρος της Δημοκρατίας, Ελευθεροτυπία(2008)Κύπρος: Η οδύσσεια της ανεξαρτησίας, Ελευθεροτυπία [επιμέλεια, κείμενα](2007)Η Ελλάδα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: "Όχι", Ελευθεροτυπία Λοιποί τίτλοι(2008)Συλλογικό έργο, 1821: Οι αθέατες όψεις, Ελευθεροτυπία [επιμέλεια](2008)Συλλογικό έργο, Αδόλφος Χίτλερ, Ελευθεροτυπία
[επιμέλεια](2007)Συλλογικό έργο, Σμύρνη, Μικρασία, Ελευθεροτυπία [επιμέλεια](2006)Συλλογικό έργο, Ιστορία των Ελλήνων, Δομή [επιμέλεια](2006)Συλλογικό έργο, Ιστορία των Ελλήνων, Δομή [επιμέλεια](2006)Συλλογικό έργο, Πρόσωπα που σημάδεψαν την Ιστορία των Ελλήνων, Δομή [επιμέλεια]

ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

‘’ ΥΕΝ και ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ’’. 90 χρόνια από την ίδρυση του Λιμενικού Σώματος (1919-2009). Δεκέμβριος 2009

Το 2009, με τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Λιμενικού Σώματος, ο δημοσιογράφος και δημοτικός σύμβουλος Τροιζηνίας-Μεθάνων Σάββας Αθανασίου κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για την ιστορία του, με την παράλληλη αναφορά και στο προϊστάμενο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ξεκινώντας από τη χαραυγή της ανάπτυξης της Ελληνικής Ναυτιλίας στα τέλη του 18ου αιώνα, ξετύλιξε το κουβάρι της ιστορικής εξέλιξης και της οργανωτικής και διοικητικής διαμόρφωσης του Σώματος και του Υπουργείου του από την εποχή που ήταν στα σπλάχνα του Πολεμικού Ναυτικού, μέχρι τη συγκρότησή του ως χωριστός κρατικός οργανισμός του 1919 και την παραπέρα ανάπτυξή του μέχρι τις μέρες μας. 
Στο συγγραφικό του εγχείρημα περιέχονται σπάνιες πληροφορίες και ντοκουμέντα από το προσκήνιο και το παρασκήνιο της πολιτικής που ακολούθησαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στο κρίσιμο για τη χώρα και την οικονομία της ζήτημα της Εμπορικής μας Ναυτιλίας, με τις αντιδράσεις των επικεφαλής αξιωματούχων του στα διάφορα σχετικά, σημαντικά ή μη, συμβάντα. Επίσης περιέχονται και αναλυτικοί πίνακες με φωτογραφίες και βιογραφικά των διατελεσάντων Υπουργών, Γεν. Γραμματέων, Αρχηγών, Υπαρχηγών και Επιθεωρητών ΑΛΣ, των Οργανισμών Λιμένων, του ΝΑΤ, του Οίκου Ναύτου, και των δημάρχων και νομαρχών Πειραιά, καθώς και μία πλούσια σειρά ιστορικών φωτογραφιών από τη δραστηριότητά στο χώρο της Ναυτιλίας. Την όμορφη εικόνα της έκδοσης συμπληρώνει και σειρά χιουμοριστικών σκίτσων των υπουργών Ναυτιλίας από τη σκιτσογράφο Έφη Ξένου.
Να σημειώσουμε πως στο βιβλίο αναφέρονται και σπάνιες πληροφορίες για την επιτυχή θητεία και τη δράση του Ποριώτη υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Θεοδώρου Κιζάνη την δύσκολη περίοδο ανάκαμψης της Ναυτιλίας τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και την επιτυχή από μέρους του αντιμετώπιση της αναρχίας και την επάνοδο της ηρεμίας και της πειθαρχίας στα εμπορικά πλοία, που στον απόηχο του εμφυλίου πολέμου είχαν σοβαρά διασαλευθεί.

ΣΑΒΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

‘’ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ’’ 


Οι μεγαλύτεροι Έλληνες Εφοπλιστές – Οι παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες - Οι ισχυρότεροι νέοι εφοπλιστές. 

Με την ευγενική χορηγία της Εμπορικής Τραπέζης, Αθήνα 1996.

Ένα μοναδικό βιβλίο γραμμένο με μεράκι από το δημοσιογράφο Σάββα Αθανασίου για τους δημιουργούς της Ελληνικής Ναυτιλίας, τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές, τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οικογένειες και τους ισχυρούς άνδρες της Ακτής Μιαούλη του Πειραιά.
Όπως σημειώνει στην εισαγωγή του ο συγγραφέας, ο τίτλος του βιβλίου θα μπορούσε σίγουρα να είναι και τίτλος κινηματογραφικής ταινίας, ή και τηλεοπτικής σειράς. Γιατί πολλά έχουν ειπωθεί για τους εφοπλιστές, αλλά πολύ λιγότερα έχουν γραφτεί για το βίο, την πολιτεία και τη δραστηριότητά τους στο χώρο της Ναυτιλίας. Και είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί βιβλίο με τέτοιο θέμα, ως προσπάθεια προσέγγισης της ζωής και της δράσης των ανθρώπων αυτών που θεμέλιωσαν τη μεγάλη ελληνική Ναυτιλία. 
Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι παγκόσμιοι ζωντανοί θρύλοι, είναι οι άτυποι διπλωμάτες/εκπρόσωποι της ναυτοσύνης, της ικανότητας και της επιχειρηματικότητας του Ελληνισμού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. Το γνώρισμα της ζωής και του τρόπου ανόδου και κυριαρχίας τους σε όλες τις θάλασσες του κόσμου είναι η σημαντική προσφορά του εκδοτικού αυτού εγχειρήματος.
Το βιβλίο συμπληρώνεται με τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Ναυτιλίας και ιστορικά στοιχεία του οικείου υπουργείου της, του ΥΕΝ.

Μέθανα 3 Σεπτεμβρίου 2016. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Συγγραφική άνθηση στα Μέθανα στον Πόρο και στην Τροιζηνία" που έγινε στο ΣΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ στα Μέθανα, σε συνεργασία με την ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΡΟΥ.

Σημείωση: Το κείμενο θα ενημερώνεται συνεχώς.