Skip navigation.
Home

Ανάθεση στον Δ. Πολίτη για τον καθαρισμό τάφρων με 20.000 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 9 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥ (εν συντομία Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Τροιζηνίας)
Έχοντας λάβει υπόψη : 1.Τις διατάξεις του Νόμου 3463/06 2.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 3.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995(ΦΕΚ247Α) 4.Την υπ’ αριθμ.35130/739/09.08.2010(ΦΕΚ1291/11.08.2010 τεύχος Β)απόφαση Υπουργού Οικονομικών . 5.Την υπ’αριθμ.19/2012 απόφαση Εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου περί ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός τάφρων επαρχιακών οδών περιοχής Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας » .(ΑΔΑ:Β4ΛΧΟΕΑ2-ΜΓΑ) 6.Την υπ’αριθμ.16/2012 απόφαση Δ.Σ. για την ψήφιση διάθεσης πιστώσεων (ΑΔΑ:Β4ΓΩΟΕΑ2-ΨΧΓ) . 7.Την υπ’αριθμ.80/2011μελέτη της Διεύθυνσης τεχνικών έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, Περιφέρεια Αττικής. 8.Την υπ’αριθμ.37/2011 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης μελέτης .(ΑΔΑ:45ΨΞΟΕΑ2-ΞΧΚ) .


Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Μεθάνων με 7.200 στον Δ. Πολίτη

«Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε.Μεθάνων» .ΑΝΑΔΟΧΟΣ:Πολίτης Δημήτριος του Νικολάου .ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 5.853,66 + Φ.Π.Α 23%:1.346,34Ευρω ΣΥΝΟΛΟ:7.200,00Ευρώ
Στο Γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα του έτους 2012 Μεταξύ :
1 .κου Ανδρέα Χαρ.Δανόπουλου με την ιδιότητα του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου (εν συντομία Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας) και


Η βελτίωση της βατότητας οδικού δικτύου με 7.200 ευρώ στον Στ.Τριανταφύλλου

«Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε.Τροιζήνας» . ΑΝΑΔΟΧΟΣ:Σταμάτης Εμ. Τριανταφύλλου . ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 5.853,66 + Φ.Π.Α 23%:1.346,34Ευρω ΣΥΝΟΛΟ:7.200,00Ευρώ
Στο Γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα του έτους 2012 Μεταξύ :
1 .κου Ανδρέα Χαρ.Δανόπουλου με την ιδιότητα του Προέδρου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου (εν συντομία Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας) και


Συζήτηση για τον απολογισμό του 2011 χωρίς ισολογισμό και παραστατικά

Από τον Σάββα Ν. Αθανασίου, Επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία», Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας κ. Χρ. Πάλλη.
Αγαπητέ κύριε,
Λάβαμε την ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου, που περιλαμβάνει ως μοναδικό θέμα την « Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Δήμου Τροιζηνίας Οικονομικού έτους 2011». Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι δεν μας έχετε δώσει αντίγραφο, τόσο του απολογισμού, όσο και των παρατηρήσεων των ορκωτών λογιστών. Κατά την χθεσινή μας τηλεφωνική επικοινωνία, σας υπογράμμισα το γεγονός αυτό, αλλά δεν είχατε ακόμα, όπως είπατε, λάβει τα σχετικά αντίγραφα.


Εκδήλωση από την Ανάδραση στα Μέθανα

Δημιουργώντας μια νέα προσέγγιση στο χώρο της θεραπείας και της μάθησης, η ΑΝΑΔΡΑΣΗ – Εταιρεία Θεραπείας και Ειδικής Μάθησης, πραγματοποιεί μια ανοιχτή συζήτηση για όλες τις ηλικίες, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνων το Σάββατο 20 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η είσοδος στη συζήτηση είναι δωρεάν και τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε ομάδα θεατρικού παιχνιδιού. Διαβάστε την πρόσκληση.


Τα προβλήματα των Μεθάνων και της Τροιζηνίας υπόψη του αντιπεριφερειάρχη Δ. Κατσικάρη

Από τον επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα» κ. Σάββα Ν. Αθανασίου έγινε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Επισκεφθήκαμε τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Δημήτρη Κατσικάρη και του θέσαμε σειρά θεμάτων που απασχολούν τα Μέθανα και την Τροιζηνία:
1. Του μεταφέραμε την αγωνία των κατοίκων της περιοχής για την ποιότητα του πόσιμου νερού και του ζητήθηκε να συνεχισθούν οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Υγιεινής, αλλά ταυτόχρονα να εξευρεθούν λύσεις για εξασφάλιση της υγείας όλων των κατοίκων και των παραθεριστών. Ζητήθηκε να δοθούν εγκρίσεις για νέες γεωτρήσεις, κατασκευή φραγμάτων σε Τροιζήνα και Δρυόπη, αγορά απονιτροποιητή για τα Μέθανα και τοποθέτηση μηχανισμού για την αυτόματη χλωρίωση του νερού σε όλες τις δεξαμενές. Προτάθηκε δε να εξετασθεί η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου ύδρευσης που ξεκινάει από τον Ανάβαλο της Αργολίδας με παράκαμψη προς την λιμνοδοξαμενή του Καρατζά, καθώς και επίσπευση της λειτουργίας της Λιμνοδεξαμενής μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των οδηγών αυτοκινήτων σε όλο το μήκος των δρόμων της Τροιζηνίας που γίνονται έργα. Η απάντηση του ήταν ότι τον απασχολεί το όλο θέμα και δεσμεύθηκε να προωθήσει τα αιτήματα μας.


Επίθεση για να μην ληφθεί απόφαση για την επανασύσταση του Δήμου Μεθάνων

Από τον επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία» κ. Σάββα Ν. Αθανασίου, έγινε η ακόλουθη δήλωση: «Θλίβομαι για τα μεθοδευμένα επεισόδια που ήταν η αιτία να διακοπεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου . Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα της επανασύστασης του Δήμου Μεθάνων που μπήκε εκτός ημερήσιας διάταξης και δεν ελήφθη τελικά καμία απόφαση. Η χυδαία φραστική επίθεση που δέχθηκα από τους Γ. Σαμπάνη και Ν. Δαρσινό που συνεχίστηκε με απειλές του τύπου «σε περιμένω κάτω στην πόρτα» και «εγώ θα σου κλείσω την πόρτα να δούμε από πού θα φύγεις» δείχνει το μέγεθος του θράσους, της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και τις τραμπούκικες πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές και καταστάσεις. Είναι γεγονός ότι ο χώρος που γίνονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου - στη Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Γαλατά - είναι ακατάλληλος. Όχι μόνο η αίθουσα, αλλά και ο περιβάλλον χώρος δεν προσφέρεται, δεδομένου ότι δεν φωτίζεται με αποτέλεσμα να είμαστε εκτεθειμένοι σε κινδύνους και να απειλείται ακόμα και η ζωή μας τις νυκτερινές ώρες. Μάλιστα η συνεδρίαση της Παρασκευής έγινε μέσα σε μια αίθουσα που ήταν γεμάτη από ντάνες με βιβλία που προορίζονταν για τους μαθητές. Δηλώνουμε ότι δεν θα δεχθούμε στο μέλλον να διεξάγονται συνεδριάσεις σε αυτό το χώρο, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο που δεν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις ενός πολιτισμένου διαλόγου. Καταδικάζω την βίαιη συμπεριφορά των δύο συγκεκριμένων αιρετών και συγχαίρω την ψύχραιμη αντίδραση όλων των υπολοίπων συμβούλων που προσπάθησαν και απέτρεψαν την επίθεση εναντίον μου. Επειδή δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε στο μέλλον παρόμοιες συμπεριφορές , δηλώνω ότι θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη, όχι μόνο για την δική μου προστασία και των δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού μας, αλλά και για να διαφυλάξω τη δημοκρατική λειτουργία του θεσμού. Δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε αντιδημοκρατικές συμπεριφορές από ανθρώπους που πάση θυσία θέλουν να παραμένουν στη θέση τους και να προπηλακίζουν οποιαδήποτε άλλη άποψη . Με την ευκαιρία καλούμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας να παρέμβουν και να πραγματοποιήσουν επιτέλους διαχειριστικό έλεγχο στο Δήμο Τροιζηνίας και να ερευνήσουν τις σχετικές μας καταγγελίες».


Ζητάμε άμεση και δωρεάν μεταφορά των μαθητών της Τροιζηνίας

Από τον επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών «ΑλλάΖΟΥΜΕ τα Μέθανα και την Τροιζηνία» κ. Σάββα Ν. Αθανασίου έγινε η εξής δήλωση: «Επισκεφθήκαμε σήμερα το πρωί την Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Νήσων και διαμαρτυρηθήκαμε για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι μαθητές, αλλά και για την οικονομική επιβάρυνση των γονέων τους, οι οποίοι κάθε ημέρα πρέπει να πληρώνουν 7 ευρώ ( από τον Καρατζά) και 5 ευρώ (από την Δρυόπη) για την μετάβαση των μαθητών από το σπίτι τους στο σχολείο του Δήμου Τροιζηνίας. Ζητήσαμε την επίσπευση των διαδικασιών για την εξασφάλιση δωρεάν μετάβασης των μαθητών της Τροιζηνίας από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία. Τα στελέχη της Διεύθυνσης μας δήλωσαν ότι περιορίστηκαν εφέτος οι δαπάνες κατά 17% για την μετάβαση των μαθητών, δεν θα γίνουν δεκτά νέα αιτήματα, ενδέχεται να κοπούν δρομολόγια, ενώ μας πληροφόρησαν ότι την περικοπή την δέχθηκαν οι ταξιτζήδες και περιμένουν απάντηση από το ΚΤΕΛ Αργολίδας και από τους ιδιοκτήτες των πούλμαν. Με την ευκαιρία ζητήσαμε στοιχεία για τον αριθμό των καθηγητών και των δασκάλων των σχολείων της Τροιζηνίας και μας αποκάλυψαν ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στα σχολεία της περιοχής μας. Τέλος, ζητήσαμε άμεση κάλυψη των αναγκών και δεσμευτήκαμε να επισκεφθούμε και πάλι την Διεύθυνση Παιδείας ώστε να πιέσουμε για την επιτυχή έκβαση των αιτημάτων των κατοίκων της περιοχής μας».


Οι κάτοικοι των Μεθάνων ζητούν επανίδρυση του Δήμου Μεθάνων

Με ομόφωνο ψήφισμα οι κάτοικοι των Μεθάνων σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν την Κυριακή το πρωί, που ήδη κατατέθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο ζητούν την επανίδρυση του Δήμου Μεθάνων, επικαλούμενοι σειρά επιχειρημάτων. Ως συνοδευτικά έγγραφα κατέθεσαν ομόφωνες αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων της Λουτρόπουλης, του Μεγαλοχωρίου, της Κουνουπίτσας και της Κυψέλης. Επίσης, ήδη έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.200 υπογραφές και αποφάσεις συλλογικών οργάνων και συλλόγων της Χερσονήσου. Συγκροτήθηκε επιτροπή που συναντάται με βουλευτές και αρμόδιους εισηγητές που επεξεργάζονται την αναδιάρθρωση του νόμου του "Καλλικράτη". Το ψήφισμα έχει ως εξής:


Ποιος θα μας απαντήσει;

Στη Σελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Πόρου είδαμε αναρτημένη μια απόφαση της «Νομαρχίας Πειραιά Πολεοδομίας Πειραιά» που χορηγεί την 524/14-9-10 άδεια Οικοδομής ισόγειας κατοικίας με πισίνα και τοίχους αντιστήριξης στην περιοχή Καρκάνι Μαλιμπάρδι Μεθάνων. Την απόφαση υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, υπογραφή δυσανάγνωστη.