Skip navigation.
Home

Δημοτικά και άλλα...

Ισχυρή Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση

Με σύνθημα «Ισχυρή Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στο Ναύπλιο οι διήμερες εργασίες της 4ης Συνάντησης της «Επιτροπής Πρωτοβουλίας των Ανεξάρτητων Δημοτικών Κινήσεων» (20/21-1-08). Με τη διαδικασία της συναίνεσης και της διαβούλευσης εγκρίθηκαν τα κείμενα που αφορούν τη φυσιογνωμία, τις αρχές, το λειτουργικό πλαίσιο και τον επικοινωνιακό σχεδιασμό. Τα κείμενα αυτά, μαζί με τις θεσμικές προτάσεις για μια άλλη Αυτοδιοίκηση θα αποτελέσουν το εισηγητικό υλικό στη «Συνάντηση της Πάτρας», όπου στις αρχές Απριλίου 2008 θα ιδρυθεί η «Πανελλαδική Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δημοτικών Κινήσεων».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ

Με τις αποφάσεις Δημάρχου 1 & 2 /2008 ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Παντελής και Αναστάσιος Δέδες. Η διάρκεια της θητείας τους είναι από 01-01-2008
έως 31-12-2008.
Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Βασίλειου Παντελή είναι να αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει, να προΐσταται του προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών
και να έχει την εποπτεία:
των Έργων του Δήμου, του Τομέα Υγείας , των θεμάτων Παιδείας και Νεολαίας, του Τομέα της Δημοτικής Περιουσίας, των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας ,του Τομέα του Δημοτικού Φωτισμού.
Επίσης ορίστηκε Αναπληρωτής Δημάρχου.

Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αναστάσιου Δέδε είναι να αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν απουσιάζει, να προΐσταται του προσωπικού των Διοικητικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ, να τελεί τους πολιτικούς γάμους και να έχει την εποπτεία :
του Τομέα των αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της καλής λειτουργίας του Δημοτικού Καταστήματος, του Τομέα των Εορταστικών Εκδηλώσεων του Δήμου, του Τομέα των παιδικών χαρών και Πρασίνου, του Τομέα της Δημοτικής Τουριστικής Μαρίνας και των Αλιευτικών Καταφυγίων, της καλής λειτουργίας και ασφάλειας της χωματερής, της καλής λειτουργίας των πλαζ, του Τομέα Πολεοδομίας, του Τομέα Ειδικών Μηχανημάτων, των θεμάτων Αρχαιολογίας , του τομέα των Αγροτικών Δρόμων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΠΑΛΛΗΣ


Στον «αέρα» 35.000 εργαζόμενοι σε δημοτικές επιχειρήσεις

Να αλλάξουν αντικείμενο ή να βάλουν λουκέτο μέχρι τον Αύγουστο του 2008 υποχρεούνται περισσότερες από 1.500 εταιρείες, όλες Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, οι οποίες έχουν συσταθεί στους δήμους και εμφανίζουν ζημιές που υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περισσότεροι από 20.000 συμβασιούχοι που εργάζονται σε αυτές θα απολυθούν, καθώς δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις εργασίας τους.

Επιπλέον 13.000 άτομα, που εργάζονται στα ΝΠΙΔ με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα επιχειρηθεί να μεταφερθούν στις υπηρεσίες των δήμων ή ακόμη και σε φορείς του Δημοσίου, αλλά το μέλλον τους παραμένει αβέβαιο, καθώς οι δήμαρχοι δηλώνουν ότι αδυνατούν να τους πληρώσουν.


Επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την επαναλειτουργία του ΚΛΑΠ Μεθάνων

Επιστολή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, έστειλε ο Δήμαρχος Μεθάνων Χ.Πάλλης για την επαναλειτουργία του ΚΛΑΠ Μεθάνων.
Το Κλαπ έκλεισε το καλοκαίρι με την αιτιολογία από τη ΔΕΠΑΘΑ ότι υπάρχουν στατικά προβλήματα στο κτίριο.
Ο Δήμαρχος ζητά από το υπουργείο σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών και την χρήση του κτιρίου.


Επιστολή του Δημάρχου Μεθάνων στον Υπουργό Παιδείας

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
ΘΕΜΑ: Έλλειψη καθηγητών στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μεθάνων.

Κύριε Υπουργέ,
Σας ενημερώνουμε ότι στο Γυμνάσιο – Λύκειο Μεθάνων σήμερα μέσα Νοεμβρίου εξακολουθούμε να έχουμε ελλείψεις βασικών καθηγητών(Μαθηματικός , Χημικός, Βιολόγος, Φιλόλογος Γαλλικών και Θεολόγος). Αυτό εμποδίζει την καλή λειτουργία του σχολείου και έχει σαν συνέπεια το χάσιμο διδακτικών ωρών κάτι που είναι επιζήμιο, ιδιαίτερα για τα παιδιά της Γ΄ Λυκείου που θέλουν να προετοιμαστούν για την Γ/θμια Εκπαίδευση.


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεθάνων για το πολεοδομικό Γραφείο Πόρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
----------------------------
Από το πρακτικό της με αριθμό 10/2007
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεθάνων

Αριθμ. Απόφασης 112/2007
ΠΕΡΙ: «Διατήρηση λειτουργίας πολεοδομικού Γραφείου Πόρου »

Στα Μέθανα και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13,00 μμ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεθάνων, μετά από την αριθμ. 3155/ 30-10-2007 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημ. Σ/λίου, που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις τα άρθ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 7, ήτοι:


Η Δυτική Τροιζήνα με τα Μέθανα

Διαβάζοντας την ηλεκτρονική εφημερίδα του Βασίλη Κουτουζή , ότι θα ενωθούν οι Δήμοι Πόρου – Τροιζήνας και Μεθάνων με το νόμο που προωθεί η κυβέρνηση «Καποδίστριας 2» ο Σάββας Αθανασίου, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις και ενέργειες και να χαραχθεί στρατηγική απέναντι στις εξελίξεις και προτείνει την απορρόφηση των πρώην κοινοτήτων Τακτικούπολης , Μεταμόρφωσης, Καλλονής, Δρυόπης, Φαναρίου και Καρατζά, εφόσον ο Δήμος Πόρου ενοποιηθεί με τον Δήμο Τροιζήνας. Γόητρο ε!!! Δήμος Μεθάνων και πίσω το χάος μέχρι το Μπάφι.


Ο Νομάρχης Πειραιά εναντίον όλων των ΤΡΟΙΖΗΝΙΩΝ

Σκληρή και συνάμα θλιβερή(!) απόφαση εναντίον όλων των Τροιζηνίων πήρε ο Νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας με την απόφασή του περί αναστολής λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου Πόρου. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι «αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Πολεοδομικού Γραφείου Πόρου και τη μεταφορά του αρχείου του στον Πειραιά μέχρι 10/11/07 λόγω έλλειψης προσωπικού». Περισσότερα στην σελίδα του Βασίλη Κουτουζή


Συνεδρίαση του ΣΝΟ για την αντιπλημμυρική προστασία των δήμων στην Νομαρχία Πειραιά

Με αντικείμενο την αντιπλημμυρική θωράκιση των δήμων και κοινοτήτων της Νομαρχίας Πειραιά για την τρέχουσα φθινοπωρινή και την επερχόμενη χειμερινή περίοδο συνεδρίασε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου, το Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο. Στη συνεδρίαση τέθηκαν επί τάπητος τα υφιστάμενα προβλήματα και επισημάνθηκαν τα πλέον επικίνδυνα σημεία για την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων. Στη συνεδρίαση του ΣΝΟ η προσέλευση των εμπλεκομένων φορέων ήταν μαζική, μεταξύ άλλων παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μεθάνων Χρήστος Πάλλης. «Ανεξάρτητα από το τι κάνει ή δεν κάνει η Κεντρική Διοίκηση εμείς από τη μεριά μας οφείλουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας να είμαστε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε προληπτικά και κατασταλτικά ενδεχόμενα προβλήματα από την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων» σημείωσε ο Νομάρχης Πειραιά απευθυνόμενος σε όλους τους συμμετέχοντες στο ΣΝΟ καλώντας τους να προχωρήσουν κατά αρμοδιότητα:


«Αγγαρείαν κάνουν, ποινήν εκτίουν»

Ο επικεφαλής του Δικτύου Πολιτών ΜΕΘΑΝΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ Σάββας Ν. Αθανασίου προέβη στην ακόλουθη δήλωση, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2006:

«Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2006 και 106 μήνες, από τον Οκτώβριο του 1998, που η δημοτική αρχή του Χρ. Πάλλη ανέλαβε τις τύχες της Χερσονήσου Μεθάνων. Τα αποτελέσματα είναι σε κάθε γωνιά των Μεθάνων από όλους ορατά. Οι εικόνες εγκατάλειψης που βλέπουμε και βιώνουμε καθημερινά στα Μέθανα μας γεμίζει, εκτός από θλίψη και οργή! Οι προσδοκίες που υπήρχαν ( ανάμεσα στους ψηφοφόρους της παράταξής που κέρδισε τρεις φορές τις δημοτικές εκλογές) στην αρχή της πρώτης τετραετίας της δημαρχίας του Χρ. Πάλλη τις διαδέχθηκαν η ανησυχία και η αγωνία για το μέλλον της Χερσονήσου. Το ομολογούν καθημερινά στις συζητήσεις που έχουμε μαζί τους, παρά το γεγονός ότι ψήφισαν το σημερινό δημαρχιακό κατεστημένο για τρεις συνεχείς δημοτικές εκλογές. Συμπληρώθηκαν ήδη 106 μήνες δημοτικής εξουσίας από το κατεστημένο που διαπλέκει το δημαρχιακό κτίριο. Ο απολογισμός τους, σίγουρα, δεν τους κάνει υπερήφανους, αλλά και εμάς μας κάνει πιο απογοητευμένους, αλλά και πιο προβληματισμένους.


Syndicate content