Skip navigation.
Home

Διπλογραφικό Σύστημα των ΟΤΑ

Τροποποίηση των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που αναφέρονται στον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού αυτών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 3202/2003 «Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκηση και διαχείρηση των ΟΤΑ, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 284/Α/2003).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/Α/2003).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α΄ Βαθμού)» (ΦΕΚ 302/Α/1999).
4. Την αριθμ. 7028/3-2-2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 253/Β/9-2-2004).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/1997).
6. Την αριθμ. ΣΛΟΤ27/Ν. 22/334/21-6-2004 γνώμη του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.ΛΟ.Τ.).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


AttachmentSize
315-99 .zip506.11 KB