Skip navigation.
Home

Οι μεταδημοτεύσεις του Δήμου Μεθάνων στη Βουλή

Οι καταγγελίες για το θέμα των παράνομων μεταδημοτεύσεων και στο Δήμο Μεθάνων απασχόλησαν και τη Βουλή των Ελλήνων. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Εισερχόμαστε στη συζήτηση της τρίτης, με αριθμό 135/4-12-2006, επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Φωτίου Κουβέλη, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την άρνηση δημάρχων να ενημερώσουν για τα στοιχεία μεταδημοτεύσεων.
Αναλυτικότερα, η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουβέλη έχει ως εξής:
«Έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν, αλλά συνεχίζεται, το φαινόμενο της άρνησης χορήγησης των καταλόγων των δημοτών ή των στοιχείων μεταδημοτεύσεων σε Δημοτικούς συνδυασμούς, δημοτικές κινήσεις, εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους από ορισμένους δημάρχους, με την ανυπόστατη αιτιολογία ότι αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει εκδώσει απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία των μεταδημοτεύσεων δεν αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
Παρ? όλα αυτά όμως συγκεκριμένοι δήμαρχοι (Ιωαννίνων, Μεθάνων, Γαζίου, Ύδρας κ.α.), προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο και τη δυνατότητα ενημέρωσης της Αντιπολίτευσης, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στα στοιχεία ακόμη και στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί εισαγγελικές διαταγές για την χορήγησή τους (Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μεθάνων, Γαζίου κ.λπ.).
Επειδή τέτοιες συμπεριφορές δεν βρίσκουν έρεισμα στο νόμο, δεν τιμούν το ρόλο των λειτουργών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσβάλλουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1. Γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τις προαναφερόμενες συμπεριφορές και σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί και ποια μέτρα έχουν ασκηθεί κατ? αυτών;
2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα, για να αποτραπούν τέτοιες συμπεριφορές που προσβάλλουν τη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας;»

Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κουβέλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Νάκος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πράγματι σημαντική η ερώτηση και αποτυπώνει την αλήθεια σε ορισμένες, ευτυχώς ελάχιστες περιπτώσεις, όπου υπήρξε πράγματι άρνηση παροχής στοιχείων από την δημοτική Αρχή ιδίως προς ερωτώντες δημοτικούς συμβούλους. Και μάλιστα υπάρχει και συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο θα αναφέρω.
Όπως γνωρίζετε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, τον έλεγχο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το νόμο, τον ασκεί ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Αυτός είναι ο αρμόδιος, ο οποίος αποφαίνεται, ασκεί πειθαρχικές διώξεις και, εν πάση περιπτώσει, όλο το πλέγμα του ελέγχου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν εμείς ως Υπουργείο διαβιβάζουμε στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, όπως διαβιβάσαμε ?και θέλω να το καταθέσω εδώ στα Πρακτικά- και με έγγραφο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο Δήμο Λαυρεωτικής μία καταγγελία που είχε κάνει η δημοτική σύμβουλος κυρία Ασπασία Αργεντίνη. Και ανάλογα με το αν ενεργεί ή όχι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, τότε μπορούμε μόνον να επιληφθούμε του θέματος.
Αυτό όμως που θέλω να τονίσω -και είναι ιδιαίτερα σημαντικό- είναι ότι αυτό το κενό που υπήρχε όσον αφορά την υποχρέωση των δήμων να δίνουν στοιχεία, καλύφθηκε σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, του οποίου η ισχύς αρχίζει από την 1η του έτους που μας έρχεται. Εκεί λοιπόν, πρώτον, επιτρέπονται ή θεσμοθετούνται οι ερωτήσεις ακόμη και πολιτών προς το δημοτικό συμβούλιο.
Αναφέρεται ρητά ότι είναι υποχρέωση των δήμων και κοινοτήτων να παρέχουν ενημέρωση στους δημότες και κατ? οίκων επί οποιωνδήποτε αποφάσεων έχουν έννομο συμφέρον.
Το σημαντικότερο, όμως, όλων είναι η μεγάλη τομή που γίνεται στον Κώδικα, κύριε συνάδελφε, σύμφωνα με την οποία κάποιος έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και επί παραλείψεων των δημάρχων. Μέχρι τώρα, κάποιοι δήμαρχοι, κάποιες δημοτικές αρχές, δεν έπαιρναν αποφάσεις για κάθε μορφής και φύσεως θέμα. Θα αναφέρω ιδίως τις αποφάσεις για θέματα αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Βάλαμε στον Κώδικα ?και είναι σημαντική τομή αυτή- ότι επί κωλυσιεργίας ή επί παραλείψεως, ενώ πρώτα δεν υπήρχε ένδικο μέσο, δεν είχε δηλαδή πού να προσφύγει ο θιγόμενος επιχειρηματίας, ο θιγόμενος πολίτης, επί απουσίας ενέργειας η οποία γινόταν είτε σκόπιμα, είτε από αδιαφορία, τώρα να έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και εκείνος να εφαρμόσει τις διατάξεις για πειθαρχική και άλλη δίωξη που προβλέπονται επίσης στο νέο δημοτικό και κοινοτικό Κώδικα.
Αυτό είναι το πλέγμα της διασφάλισης των συμφερόντων των πολιτών, των μειοψηφιών, του επαγγελματία, του επιχειρηματία, επί αυθαιρεσιών ή επί εσκεμμένων αρνήσεων για ενέργεια των δημοτικών αρχών.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη τομή, η οποία έγινε στο όλο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο κ. Κουβέλης έχει το λόγο.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η μεταδημότευση από ουσιαστική διοικητική πράξη που αφορά στην προσωπική κατάσταση του πολίτη, έχει γίνει ?δυστυχώς- τερτίπι και εκλογικό κόλπο, προκειμένου να διαμορφώνει ή και να παραμορφώνει τους εκλογικούς συσχετισμούς.
Σε κάθε περίπτωση, πέρα από το ειδικότερο θέμα της επικαίρου ερωτήσεως, υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με το πώς γίνονται οι μεταδημοτεύσεις, στη βάση ποιων συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν τη μεταδημότευση επί της ουσίας.
Δυστυχώς, επαναλαμβάνω ότι οι μεταδημοτεύσεις αλλοιώνουν τα πληθυσμιακά στοιχεία και παραμορφώνουν και τους συσχετισμούς που υπάρχουν μέσα στους δήμους, διότι εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο πληθυσμός κάθε δήμου διαμορφώνει συγκεκριμένα μεγέθη, αναφορικά και με επιχορηγήσεις και με άλλες ρυθμίσεις. Επομένως, το ζητούμενο είναι οι μεταδημοτεύσεις να εξασφαλίζουν την αναγκαία ουσιαστική δικαιολογία, προκειμένου να γίνονται.
Το δεύτερο είναι το εξής: Πράγματι, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας έχει αρμοδιότητα και πειθαρχική δικαιοδοσία, αλλά έχει παραγίνει το κακό. Εκείνο που ζητάω από εσάς είναι ναι μεν η πρόβλεψη του Κώδικα, αλλά το Υπουργείο να έχει προ οφθαλμών αυτό το ζήτημα.
Και θα σας έλεγα περαιτέρω, κύριε Υπουργέ, ότι το θέμα των μεταδημοτεύσεων πρέπει να το αντιμετωπίσετε στη βάση των ουσιαστικών στοιχείων που πρέπει να υπάρχουν, για να δικαιολογούνται οι μεταδημοτεύσεις.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν είναι δυνατόν ο κάθε κύριος δήμαρχος να κάνει μεταδημοτεύσεις, χωρίς να έχει τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να διαμορφώνει εκλογικούς συσχετισμούς. Και από εκεί και πέρα, του είναι αδιάφορο του κυρίου δημάρχου ?του όποιου κυρίου δημάρχου- τι συνέπειες έχουν αυτές οι πλασματικές μεταδημοτεύσεις που γίνονται μόνο, επαναλαμβάνω, για να διαμορφώσουν τους εκλογικούς συσχετισμούς.
Το Υπουργείο εδώ έχει συγκεκριμένη υποχρέωση και ευθύνη να πάρει τα μέτρα του.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε συνάδελφε, ότι σε κάποιο βαθμό και αυτό γίνεται και το αντίστροφο, δηλαδή να διαβιεί κάποιος μόνιμα σε μία περιοχή για είκοσι, είκοσι πέντε χρόνια και να αρνείται ο δήμαρχος να του δώσει τα χαρτιά για να κάνει μεταδημότευση από το μέρος όπου είναι δημότης και όπου πιθανόν να μην πηγαίνει ποτέ, στο μέρος όπου κατοικεί, για να μη μειωθεί ο πληθυσμός του χωριού από το οποίο προέρχεται και με την επίκληση συναισθηματικών λόγων να επιτυγχάνεται η παραμονή στα δημοτολόγια ενός δήμου, όπου από πολλά χρόνια δεν έχει πλέον κατοικία ούτε μένει εκεί ούτε έχει κάποιο ενδιαφέρον.
Σε κάθε περίπτωση, ο νόμος προβλέπει τα δύο χρόνια της μόνιμης κατοικίας. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ποιος μπορεί να είναι αυτός που θα βεβαιώνει τη μόνιμη κατοικία, εκτός από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την αστυνομία της περιοχής.
Αν μου λέτε ότι καταστρατηγείται σ? αυτό το σημείο αυτή η προϋπόθεση του νόμου για τη μεταδημότευση, εγώ να δεχτώ ότι γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Όμως, θα εφεύρουμε ένα νέο μηχανισμό ο οποίος θα ελέγχει; Δεν πρέπει να εμπιστευτούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση -τουλάχιστον για τη βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας- η οποία σε συνδυασμό με την τοπική αστυνομία αποτελούν τους θεσμούς οι οποίοι χορηγούν αυτή τη βεβαίωση η οποία κάνει δυνατή τη μεταδημότευση; Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μία διαδικασία βάσει της οποίας θα ελέγχεται στην ουσία εάν πρόκειται για πραγματική μεταδημότευση ή για μια μεταδημότευση που θα εξυπηρετεί αυτούς τους λόγους που λέτε.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ: Αυξημένα αποδεικτικά στοιχεία!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): Εκείνο που θέλω να πω μόνο είναι ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι το Εθνικό Δημοτολόγιο προχωράει.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πρόκειται για ένα κολοσσιαίο έργο. Κολοσσιαίο όχι από άποψη μεγέθους έργου ή προϋπολογισμού, αλλά όσον αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Επίσης, γνωρίζετε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι είναι ταυτόσημοι πλέον με τους καταλόγους ?εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- των δημοτολογίων, οι οποίοι υπάρχουν πλέον ηλεκτρονικά και μπορεί να δει κανείς σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείται αυτό. Οι κατάλογοι δε ενημερώνονται στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών ανά δίμηνο.
Με το εθνικό δημοτολόγιο του οποίου οι εργασίες θα τελειώσουν ?ελπίζουμε- σε έξι με οκτώ μήνες, τότε θα υπάρχει η απόλυτη εικόνα και δεν θα υπάρχουν διπλοεγγραφές.
Όμως, πάλι θα παραμένει το θέμα της πλαστής βεβαίωσης, την οποία προφανώς υπαινίσσεστε, του δημάρχου και του αστυνόμου της περιοχής για τη βεβαίωση της μονίμου κατοικίας κάποιου. Είναι ένα θέμα για το οποίο ειλικρινά τι άλλα στοιχεία μπορεί να ζητήσει κανείς.