Skip navigation.
Home

ΣΑΒΒΑΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Να δημιουργήσουμε Δημοτικό Ενεργειακό Πάρκο

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Από την αρχή του “Καλλικρατικού” Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων έθεσα μαζί με τους φίλους που συμπορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια στα δημοτικά πράγματα το ζήτημα της ενεργειακής αυτονομίας. Να θυμίσω ότι από το 2010 επιμένουμε “για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε όλο τον δημοτικό φωτισμό για την μείωση των δημοτικών τελών στο ελάχιστο πραγματικό κόστος και απαλλαγή όλων των ορεινών οικισμών από την καταβολή δημοτικών τελών, ενώ με φθηνό κόστος θα υπάρχει φωτισμός ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο σπίτι”. Δυστυχώς, η πρόταση μας αυτή δεν έγινε δεκτή ούτε από την τότε δημοτική αρχή, αλλά ούτε και από την πλειοψηφία των δημοτών στις δημοτικές εκλογές του 2010 και του 2014. Ωστόσο, συνεχώς βάζουμε στο τραπέζι της συζήτηση την πρόταση μας. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων που συμμετέχω ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας έθεσα και πάλι το θέμα. Αφορμή έδωσε η πρόταση και πάλι για την προμήθεια λαμπτήρων – που συχνά σπάνε – και η αδυναμία είσπραξης των δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Πρόσφατα ο δήμαρχος, μετά από σχετικό ερώτημα που του θέσαμε, παραδέχθηκε ότι οι δημότες οφείλουν στο Δήμο μόνο από τέλη ύδρευσης το τρομακτικό ποσό του 1.350.000 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αυτό οι οφειλές που προέρχοντα από τα δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω της ΔΕΗ.
Στην σημερινή οικονομική συγκυρία οι δημότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα υψηλά τέλη, γεγονός που δεν επιτρέπεται να μας αφήσει αδιάφορους. Υπάρχει τρόπος να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη; Σαφώς και υπάρχει. Η μεγάλη ευκαιρία βέβαια χάθηκε στη διάρκεια των αδειοδοτήσεων των ανεμογεννητριών στις Αδέρες και στο Ορθολίθι. Τότε θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν φθηνό δημοτικό φωτισμό. Αλλά, ποτέ δεν είναι αργά. Σήμερα, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Να δημιουργήσουμε ένα Δημοτικό Ενεργειακό Πάρκο στο Δήμο μας.ε Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

1.τοποθέτηση μικρών ανεμογενητριών τόσο στην δημοτική έκταση που ανήκει στην Τοπική Κοινότητα Τροιζήνας, όσο και στις άλλες ορεινές περιοχές.
2.Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε όλες τις οροφές των δημοτικών κτιρίων, των σχολικών μονάδων και γηπέδων.
3.Τοποθέτηση μικρών αυτόνομων φωτοβολταϊκών πάνελ σε όλες τις κολώνες που βρίσκονται στους δρόμους του Δήμου.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις τρεις πηγές θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τις συνολικές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια και να ελαχιστοποιήσουμε τις δαπάνες μας προς τη ΔΕΗ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να απαλλαγούν οι δημότες μας από το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών τελών.
Τώρα, θα μου πείτε: που θα βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για να τοποθετήσουμε τα πάνελ και τις ανεμογεννήτριες; Η απάντηση είναι απλή. Υπάρχουν τα ετήσια έσοδα από τις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες που μπορούν να απορροφηθούν μόνο από ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα. Επίσης, υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτήσουν, έστω και σταδιακά, τα αναγκαία έργα. Ας κάνουμε την αρχή, ξεκινώντας από την ενεργειακή αυτόνομηση των σχολείων. Η μελέτη του Δημοτικού Ενεργειακού Πάρκου είναι αναγκαία να γίνει. Ας συμφωνήσουμε να αρχίσει απο ΧΘΕΣ...
Παραθέτω την πρόταση που είχαμε διατυπώσει στις 15 Μαρτίου 2014: Σ. Ν. Αθανασίου: Απαλλαγή από δημοτικά τέλη όλων των μικρών οικισμών

Από τον Σάββα Ν. Αθανασίου και το δημοτικό συνδυασμό “ΑλλάΖΟΥΜΕ την Τροιζηνία και τα Μέθανα” ανακοινώθηκαν τα εξής: Οι οικονομικές συνθήκες ποιυ επικρατούν στην χώρα μας δημιουργούν ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον στους περισσότερους συμπολίτες μας. Η ανεργία, η μείωση των μισθών και των συντάξεων, η αύξηση των φόρων, τα χαράτσια που επιβάλλονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, το ΕΤΑΚ, μας έχουν φέρει όλους σε απόγνωση. Τα δημοτικά τέλη και τα τιμολόγια που πληρώνουμε είναι υπέρογκα και δεν ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που μας παρέχονται.
Μετά από έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι δεν έγιναν ποτέ από τον Δήμο μελέτες με τις οποίες να αποδεικνύεται το πραγματικό κόστος των ανταποδοτικών τελών.
Θα περιοριστούμε να αναφέρουμε μερικά στοιχεία μόνο:
Το πρώτο είναι ότι οι πρώην Δήμοι Τροιζήνας και Μεθάνων εισέπραξαν το 2010 από τέλη καθαριότητας και φωτισμού το συνολικό ποσό των 580.301,04 ευρώ, ενώ το 2013 στον προυπολογισμό του Δήμου Τροιζηνίας υπολογίσθηκαν έσοδα 1.033.115,65 ευρώ. Με άλλα λόγια διπλασιάστηκαν τα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.
Το δεύτερο είναι ότι δεν ενσωματώθηκε στο πλεόνασμα των ανταποδοτικών τελών, ιδιαίτερα μεγάλο ποσό από οφειλές από παρελθόντα έτη, τα οποία υπολογίζονται με προσαυξήσεις.
Το τρίτο στοιχείο είναι ότι υπάρχουν τιμολόγια και έξοδα που αμφισβητούνται για την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα τους.
Εμείς, επεξεργαστήκαμε και είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα μείωσης των δημοτικών τελών στο πραγματικό κόστος για όλα τα Μέθανα και την Τροιζηνία και άμεσης απαλλαγής των ορεινών μικρών χωριών από τα δημοτικά τέλη. Με τα πρωτοποριακά έργα που θα ξεκινήσουμε αμέσως θα διαμορφώσουμε το πραγματικό κόστος των ανταποδοτικών τελών ώστε να επιβαρύνονται στο ελάχστοι οι κάτοικοι της Τροιζηνίας . Έτσι από τα πρώτα μέτρα που θα πάρουμε, αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές, θα είναι η πλήρης απαλλαγή των κατοίκων των μικρών, ορεινών και απομακρυσμένων οικισμών του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 του Νόμου 1828/89), με παράλληλη την εφαρμογή ενός προγράμματος ηλεκτροδότησης των περιοχών αυτών με φωτοβολταϊκά πάνελ σε στύλους των κοινόχρηστων χώρων και αξιοποίηση της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των οικιακών σκουπιδιών. Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα (άρθρο 25,παρ. 11 του νόμου 1828/1989) και ως εκ τούτου η νομιμότητα της επιβολής τους συναρτάται με την ύπαρξη αναλογικής σχέσης μεταξύ εσόδων και απαιτουμένων εξόδων για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι στα ορεινά χωριά τα σκουπίδια είναι ελάχιστα και μπορούν να ελεγχθούν στην πηγή. Έτσι, θα έχουμε και μεγάλη οικονομία και στην μετακίνηση των απορριμματοφόρων. Όσον αφορά τον φωτισμό, μπορεί να πολλαπλασιασθεί σε κολώνες φωτισμού με φωτοβολταικά πάνελ, τα οποία θα αποσβεσθούν μέσα σε μικρό σχετικά διάστημα.
Εμείς θα προχωρήσουμε, σε πρώτη φάση, στην απαλλαγή των μικρών ορεινών και απομονωμένων οικισμών:
Χώριζας.
Ευαγγελισμού.
Άνω Φαναρίου.
Καμμένης Χώρας.

Μεγαλοποτάμι.

Μακρύλογγου.

Κάτω Μούσκας.

Πασά.

Ζερβέϊκων.
Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό θα επιτευχθεί με την ταυτόγχρονη εφαρμογή ενός οργανωμένου σχεδίου αποκομιδής των σκουπιδιών, με ανακύκλωση στην πηγή, κομποστοποίηση και αναμόρφωση δικτύου δημοτικού φωτισμού με φωτοβολταϊκά πάνελ.
Σε δεύτερη φάση, αφού ολοκληρωθεί η πρώτη των μικρών ορεινών χωριών, με τις ίδιες ουσιαστικές παρεμβάσεις θα μειωθούν κατά 50% τα δημοτικά τέλη σε:
Καρατζά.
Αγία Ελένη.
Δρυόπη.
Κουνουπίτσα.
Κυψέλη.
Αγίων Θεοδώρων.
Μεγαλοχωρίου.
Σε ταυτόχρονη διαδικασία θα υπάρχει εξορθολογισμός στην αποκομιδή των σκουπιδιών στις υπόλοιπες περιοχές ώστε το κόστος να περιοριστεί στο ελάχιστο.
Αυτονόητο είναι ότι θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές, όπως πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, άνεργοι κλπ.