Skip navigation.
Home

Αγροτουρισμός Και Βιοτεχνικές Δραστηριότητες Από Ιδιώτες Μέτρο - 7.9

Κατηγορίες δράσεων

1. Ενίσχυση τουριστικών δραστηριοτήτων
2. Ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων
3. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται σε 50%, 55% και 60 % ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια της Χώρας στην οποία ανήκει η αντίστοιχη περιοχή παρέμβασης.

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 451/2001 για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.ο.κ).
Ο.Τ.Α και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. για συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων
Πολιτιστικοί φορείς
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου