Skip navigation.
Home

Ξεκίνησε η διανομή καρτών ελεύθερης μετακίνησης σε ΑμεΑ

Άρχισε η χορήγηση των καρτών απεριορίστων διαδρομών σε άτομα με αναπηρίες από τη Νομαρχία Πειραιά. Οι δικαιούχοι της Νομαρχίας Πειραιά μπορούν να παραλαμβάνουν τις κάρτες τους από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νομαρχίας Πειραιά. Ωστόσο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας, η Νομαρχία Πειραιά σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής έχει καθορίσει και φέτος συγκεκριμένα κέντρα διανομής των καρτών, όπου βρίσκονται εντεταλμένοι υπάλληλοι της αρμόδιας Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η κάρτα περιλαμβάνει τη δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ), ΤΡΑΜ, Προαστιακό Σιδηρόδρομο (από Μαγούλα έως σταθμό Αεροδρόμιο) και τη διακίνηση με έκπτωση 50 % στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Οι δικαιούχοι είναι άτομα με αναπηρίες με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια της Νομαρχίας Πειραιά, ενώ το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 23.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό τα 29.000 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον ανάπηρο άτομο που συνοικεί και βαρύνει την οικογένειά του.
Δικαιούχοι είναι ακόμα οι συνοδοί των ολικά τυφλών και των ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση (δείκτης νοημοσύνης 30 και κάτω), οι οποίοι εξαιρούνται του οικονομικού κριτηρίου.
Σημειώνεται ότι όσοι υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος, δικαιούνται κάρτα με έκπτωση 50% για τα υπεραστικά συγκοινωνιακά μέσα του ΚΤΕΛ που τους χορηγείται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα τα σημεία διανομής των καρτών είναι:
Πειραιάς :
1. Στο ΚΕΠ της Νομαρχίας Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, ισόγειο, με αρχικά γράμματα του επωνύμου Α έως Κ.
2. Στο ΚΕΠ του Δήμου Πειραιά, Ακτή Ποσειδώνος 2, ισόγειο, με αρχικά γράμματα του επωνύμου Λ έως Ξ.
3. Στο κτίριο του Β΄ Διαμερίσματος Πειραιά, Ελ. Βενιζέλου 55 & Κουντουριώτου με αρχικά γράμματα του επωνύμου Ο έως Σ.
4. Στο κτίριο της Νομαρχίας Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 19 (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2ος όροφος, γραφείο 7), με αρχικά γράμματα του επωνύμου Τ έως Ω.
Κερατσίνι :
1. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Ελ. Βενιζέλου 200 με τα γράμματα του επωνύμου Α έως K.
2. Στο ΚΕΠ της Νομαρχίας Πειραιά, Αριάδνης 2 & Πηνειού 4, με τα γράμματα του επωνύμου Λ έως Ω.
Νίκαια : Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Νίκαιας, Γρεβενών 5-7, 1ος όροφος
Κορυδαλλός : Στο ΚΕΠ του Δήμου, Γρ. Λαμπράκη 182 & Ύδρας
Αγ. Ι. Ρέντης :
1. Στο κτίριο του Α' ΚΑΠΗ του δήμου, Μπαλτατζή 32
2. Στο ΚΕΠ του δήμου, Φλέμινγκ 2
Σαλαμίνα :
1. Στο ΚΕΠ του Δήμου Σαλαμίνας, Λ. Ιπποκράτους 169
2. Στον Δήμο Σαλαμίνας, Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, 1ος όροφος
Αμπελάκια : Στο ΚΕΠ του Δήμου Αμπελακίων
Πέραμα : Στο ΚΕΠ του Δήμου Περάματος Λ. Ειρήνης 215
Δραπετσώνα :
1. Στο ΚΕΠ του Δήμου Δραπετσώνας
2. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγωνιστών Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη, 2ος όροφος)
Η συλλογή των δικαιολογητικών από τους δικαιούχους των νησιών (πλην της Σαλαμίνας), ο αριθμός των οποίων είναι περιορισμένος, θα πραγματοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ηρώων Πολυτεχνείου 19, γραφείο 7, 2ος όροφος.
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
• Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου του
• Επικυρωμένο αντίγραφο γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής ή απόφαση αναπηρίας ασφαλιστικού φορέα όπως ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67 % τουλάχιστον και χρόνο λήξης ή τελευταίο απόκομμα ΟΓΑ (μόνο για τους συνταξιούχους αναπηρίας από τον ΟΓΑ).
• Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των ΝΑ με βάση γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω του μητρώου επιδοματούχων που υπάρχει στις Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των ΝΑ.
• Επίσης όσοι λαμβάνουν γνωματεύσεις από Μονάδες Τεχνητού Νεφρού ή Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας μπορούν να τις προσκομίσουν εναλλακτικά. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑμεΑ που το ποσοστό της αναπηρίας τους προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.
• Για τους υπηκόους κρατών, εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα
• Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ για το προηγούμενο οικονομικό έτος ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την εφορία για όσους δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης. Οι δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνοι δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση του τόπου μόνιμης κατοικίας
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις εάν πρόκειται για τυφλούς ή άτομα που πάσχουν από Βαριά Νοητική Καθυστέρηση που δικαιούνται δελτίο συνοδού
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής (διπλής όψεως)
• Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας
• Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας απεριορίστων διαδρομών, αυτή θα πρέπει να προκύπτει με βεβαίωση από αστυνομική αρχή. Για την έκδοση νέας δεν απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών αλλά γίνεται επαναχορήγηση που σημειώνεται στο βιβλιάριο υγείας.
Τέλος σημειώνεται ότι ως ημερομηνία λήξης ανανέωσης των δελτίων και των κουπονιών ορίστηκε η 31/12/2010. Μετά από αυτή την ημερομηνία, όσοι προσκομίσουν Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που θα έχει εκδοθεί μετά την 01/01/2011, θα λαμβάνουν Δελτίο που θα χρησιμοποιούν για όσο χρονικό διάστημα παραταθεί η ισχύς των καρτών του 2010.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις δίνονται στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα τηλέφωνα 213 1601803 – 870 και στα κατά τόπους κέντρα διανομής.