Skip navigation.
Home

Σ.Ν. Αθανασίου: Διαγραφή και μείωση τελών με εξορθολογισμό δαπανών

Η εισήγηση του Σάββα Ν. Αθανασίου στο 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 1η Νοεμβρίου 2017, έχει ως εξής:
Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ανέφερα ότι η ΕΥΔΑΠ διέγραψε οφειλές χρηστών οι οποίοι ήταν ενταγμένοι στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και ζήτησα να προχωρήσει και ο Δήμος μας σε αντίστοιχες διαγραφές οφειλών δημοτών μας. Μάλιστα, υπογράμμισα ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι δημότες του Δήμου που έχουν εγγραφεί στο ΚΕΑ ανέρχονται περί του 200. Βέβαια, συμπλήρωσα ότι θα πρέπει προηγουμένως να διερευνήσουμε τον ακριβή αριθμό των δημοτών μας που είναι στους καταλόγους του ΚΕΑ και πόσοι από αυτούς οφείλουν και τι ποσά. Αυτονόητο είναι ότι εξαιρούνται εκείνοι για τους οποίους υπάρχουν κωλύματα και εκκρεμότητες με την Δικαιοσύνη για σχετικά θέματα. Ο δήμαρχος Κ. Καραγιάννης αποδέχθηκε την πρόταση και δεσμεύθηκε να τη φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συζήτηση θα γίνει σήμερα Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017.
Επισημαίνω ότι από τον Φλεβάρη του 2017 μέχρι και τον Οκτώβρη 2017 έχουν ενταχθεί στο σύστημα του ΚΕΑ 630.869 συμπολίτες μας και το ειδικό αυτό πρόγραμμα, διαρθρώνεται σε τρείς πυλώνες στηρίζοντας πολύπλευρα αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. 
Ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση στο σύστημα ηλεκτρονικά με βάση το εισόδημα που είχε τους τελευταίους 6 μήνες, ώστε να αναπληρώνεται η απώλεια εισοδήματος το συντομότερο δυνατό.
Ο δεύτερος πυλώνας του προγράμματος δίνει πρόσβαση στους δικαιούχους σε :
χαμηλά κοινωνικά τιμολόγια παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.
δωρεάν ένταξη παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
δωρεάν τρόφιμα.

Ο τρίτος πυλώνας παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας με προγράμματα του ΟΑΕΔ. Το 10% των ανέργων-δικαιούχων του ΚΕΑ θα μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον 13.000 νέες θέσεις εργασίας.
Για να κατανοηθεί η πρόταση μου, εκτός από τις διαγραφές των οφειλών των ενταγμένων στο ΚΕΑ, αξίζει να αναφέρω ότι “η ΕΥΔΑΠ από την 1 Ιουλίου 2017 προσφέρει σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Ν. 4389/2016 (δικαιούχους ΚΕΑ):
Δωρεάν ποσότητα νερού 2 m3 ανά μήνα ανά μέλος νοικοκυριού.
Δωρεάν ποσότητα νερού 3 m3 ανά μήνα, για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%, η οποία θα προκύπτει από έγκυρο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
Την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου, στην παροχή νερού της κύριας (ιδιόκτητης ή μισθωμένης) κατοικίας, στην οποία διαμένει ο δικαιούχος.
Την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου και στους δικαιούχους οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία ή φιλοξενούνται.
Την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου και στους εκτός δικτύου ύδρευσης πελάτες, που τιμολογούνται από την ΕΥΔΑΠ, με δικαιώματα χρήσης αποχέτευσης.
Την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου και για τους πελάτες στους οποίους έως σήμερα χορηγείται ειδικό τιμολόγιο, εφόσον πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής τους στο Ν. 4389/16 και υποβάλουν νέα αίτηση στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ από 1/7/2017 έως 31/7/2017.
Την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου σε λογαριασμούς οι οποίοι έχουν εκδοθεί από 1/7/2017 και εφεξής και αφορούν σε καταναλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/5/2017 και μετά και σε κάθε περίπτωση από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από το δικαιούχο.
Επιπλέον οι δικαιούχοι που λαμβάνουν ήδη μειωμένο ειδικό τιμολόγιο από την ΕΥΔΑΠ (πολύτεκνοι, υπερήλικες) έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το τιμολόγιο με τους ευνοϊκότερους όρους. Οι δικαιούχοι του ΕΕΤ θα ελέγχονται ως προς την τήρηση των κριτηρίων υπαγωγής ανά τακτά διαστήματα. Το ΕΕΤ θα βρίσκεται σε ισχύ με την παραπάνω μορφή, μέχρι την υλοποίηση της ΚΥΑ 132275/19.05.2017 (ΦΕΚ 1751Β’/22.05.2017), η οποία αφορά σε κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης υπηρεσιών παροχής νερού”.
Η λήψη κοινωνικών μέτρων για τις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας είναι επιβεβλημένη, δεδομένου ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν στο Δήμο μας στρεβλώσεις και ως προς την τιμολόγηση και ως προς το θέμα της καθυστέρησης επί 18μηνο της έκδοσης λογαριασμών. Βέβαια, η πολιτική αυτή δεν έβλαψε μόνο τις ευπαθείς ομάδες, αλλά το σύνολο των δημοτών.
Με δεδομένο ότι η συζήτηση της πρότασης μου θα γίνει στην ίδια συνεδρίαση όπου συζητείται και το θέμα της “αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και ύδρευσης” ( εισήχθη ως 4ο θέμα στην ημερήσια διάταξη), εκτιμώ ότι είναι ευκαιρία να ψηφισθούν ειδικά τιμολόγια, εκτός για τους ενταγμένους στο ΚΕΑ, αλλά και για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ως εξής:
Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, (ξεχωριστά η κάθε κατηγορία) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 20.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 10.000 ευρώ για το τέταρτο τέκνο, 8.000 ευρώ για το πέμπτο τέκνο, 6.000 ευρώ, για το έκτο παιδί, και 5.000 ευρώ, για κάθε τέκνο πέρα του έκτου χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και Ύδρευσης κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
Οι άποροι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και Ύδρευσης. κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
Οικογένεια μακροχρόνια ανέργων (και οι δύο σύζυγοι μακροχρόνια άνεργοι) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και Ύδρευσης κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ,κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μέχρι το όριο των 15.000 ευρώ, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και Ύδρευσης κατά 50%μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
Τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από, 67% και πάνω, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 20.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας, Φωτισμού και Ύδρευσης κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησης τους.
Με την ευκαιρία να επισημάνω:
1. Για τον τομέα της Ύδρευσης θα πρέπει να ενημερωθούμε για τα κυβικά που αντλούνται κάθε χρόνο από τις γεωτρήσεις και τα κυβικά που καταναλώθηκαν και τιμολογήθηκαν. Επίσης, η ενημέρωση να περιλαμβάνει και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου Ύδρευσης.
2. Για τον τομέα Καθαριότητας και Φωτισμού είναι αναγκαίο να πληροφορηθούμε το συνολικό κόστος και πως διαμορφώνεται ανά κατηγορία.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση πραγματικών ανταποδοτικών τελών και για τον εξορθολογισμό των δαπανών.
Είναι αυτονόητο ότι δεν συμφωνώ σε οποιαδήποτε αύξηση τελών καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης.
Αντίθετα επιβάλλεται η προώθηση ενός προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταικών πάνελ στον δημοτικό φωτισμό που σε συνδυασμό με την σωστή ανακύκλωση στην πηγή και στην κομποστοποίηση να μειώσουμε δραστικά τα δημοτικά τέλη προς όφελος των δημοτών μας.
Παράλληλα, είναι αναγκαίο να γίνει αποκατάσταση αδικιών σε βάρος δημοτών, αιτήσεις των οποίων καθυστερούν για χρόνια.
Επίσης, θα υπογραμμίσω την αναγκαιότητα επίσπευσης της λειτουργίας της λιμνοδεξαμενής που ίσως λύσει αρκετά ζητήματα στην ύδρευση και στην άρδευση.
Επειδή θα απουσιάσω σήμερα από τη συνεδρίαση, λόγω δεσμευτικών υποχρεώσεων στην Αθήνα, έχω συνεννοηθεί με τον δημοτικό σύμβουλο κ. Νίκο Μπόγρη προκειμένου να κάνει εκείνος την εισήγηση.
Σάββας Ν. Αθανασίου
1.11.2017