Skip navigation.
Home

Σ.ν. Αθανασίου: "Γιατί παραπλανήσατε τους δημότες για τις οφειλές;"

Για έλλειψη σοβαρότητας και παραπλάνηση των δημοτών στο θέμα της ρύθμισης των οφειλών τους έθεσε προς τον δήμαρχο Κ. Καραγιάννη ο δημοτικός σύμβουλος Σ. Ν. Αθανασίου. Η επιστολή του έχει ως εξής: Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων με επιστολές του προς τους δημότες του, οι οποίοι έχουν οφειλές, τους προειδοποιεί ότι “για τις οφειλές σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε μέχρι τις 30/9/2017 προκειμένου να προβείτε σε οριστική ρύθμιση των οφειλών”, και “σε περίπτωση που δεν προσέλθετε και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας που αναγράφεται, και δεν προβείτε σε πλήρη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών σας, ο Δήμος θα προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των ποσών που αναφέρονται σε αυτή ( άρθρο 7 παρ. 1 Κ.Ε.Δ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013”.

Η παραπάνω επιστολή, εκτός από απαράδεκτη, δεδομένου ότι δεν αναγράφονται τα χρηματικά ποσά που οφείλονται και οι λόγοι, αναλυτικά, δεν αναφέρει καθόλου – και είναι θέμα διερεύνησης – για ποιο λόγο δεν αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017, τεύχος Α) που προβλέπει ότι “οι πάσης φύσεως βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο μέχρι 30/09/2017 δύναται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. Προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (60%).
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο μέχρι 30 /11/2017”.

Η ημερομηνία 30.09.2017 αφορά τους Δήμους προκειμένου να βεβαιώσουν τις οφειλές των δημοτών και όχι το δικαίωμα ρύθμισης των δημοτών προς τους Δήμους.
Η επιστολή που δόθηκε στους δημότες είναι παραπλανητική και προκαλεί σύγχυση στους δημότες και τουλάχιστον πρέπει να αποσαφηνιστεί το ταχύτερο, αν και η ημερομηνία που θέσατε εκπνέει ουσιαστικά σήμερα. Απαιτείται σοβαρότητα, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη διοίκηση του Δήμου”.

Σ. Ν. Αθανασίου

28.09.2017