Skip navigation.
Home

Κλείσανε το δρόμο προς τον Μύλο - Θα αντιδράσουν οι αρμόδιοι;

Ενημερωθήκαμε ότι έκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί προς τον Μύλο. Η σχεική καταγγελία έχει ως εξής:
Σήμερα Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 θέλησα με κάποιον φίλο να πάμε για μπάνιο σε παραλία κοντινής περιοχής, η οποία ονομάζεται Μύλος – Δρυόπης Τροιζηνίας, Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, Ν. Αττικής. Φθάνοντας στον δρόμο που οδηγεί προς την Παραλία Αντίκρισα ένα αποκρουστικό θέαμα... Ο δρόμος, οριζοντίως έχει κλειστεί με αλυσίδα και συνεπώς παρεμποδίζει την ελεύθερη διέλευση – πρόσβαση, κατοίκων – πολιτών – επισκεπτών προς τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας η οποία ως γνωστόν σε όλους μας ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Έχει δε τοποθετηθεί στην αλυσίδα (βαμμένη με χρώμα κόκκινο και λευκό) μια ιδιόγραφη Πινακίδα όπου αναγράφεται η προειδοποίηση «Ιδιωτικός Χώρος». Ίδια αλυσίδα με ίδια πινακίδα έχει τοποθετηθεί και σε άλλο σημείο.
Επιπροσθέτως αναφέρεται ότι ο ίδιος αυτός δρόμος, οδηγεί προς τις Πηγές του Μύλου απ΄ όπου υδρεύεται το ο Οικισμός της Δρυόπης. Διευκρινίζεται δε ότι παλαιότερα, ο εν λόγω δρόμος ήταν μονοπάτι. Σήμερον έχει διανοιχτεί και έχει διαμορφωθεί με σκαπτικό μηχάνημα (προφανώς από Δημόσιαν Υπηρεσίαν) χωματόδρομος αρκετού πλάτους ούτως ώστε να δύνανται να κατεβαίνει μέχρι τις πηγές αγροτικό αυτοκίνητο. Κατόπιν όλων αυτών
Αν και δεν αναγράφεται στην πρόχειρη πινακίδα η ένδειξη «Απαγορεύεται η είσοδος» εν τούτοις από μόνη της η επιγραφή «Ιδιωτικός Χώρος» σημαίνει ότι απαγορεύεται σε οποιονδήποτε πολίτη να χρησιμοποιήσει αυτόν τον δρόμο.
Η έκταση επί της οποίας έχει τοποθετηθεί η πινακίδα είναι η είσοδος του επίμαχου δρόμου προς την παραλία μέσω του οποίου οι κάτοικοι είχαν πρόσβαση από τον καιρό της Τουρκοκρατίας 3). Η αλυσίδα, πέραν της παράνομης παρεμπόδισης των επισκεπτών προκειμένου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία, προφανώς παρεμποδίζει και την διέλευση των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων προκειμένου να επιτελέσουν διάφορες απαραίτητες εργασίες, όπως επισκευής, συντήρησης, υγειονομικού ελέγχου του νερού το οποίον πίνουν οι κάτοικοι της Δρυόπης κλπ, κλπ,
Μετά τα ανωτέρω προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα

Γνωρίζουν οι αρμόδιες Δημόσιες αρχές, οι Διοικητικές αρχές, οι οποίες έχουν την εξουσία να διερευνήσουν το εν λόγω ζήτημα και τι έπραξαν προκειμένου να διασφαλιστεί και η κατά προορισμό χρήση της παραλίας ως κοινόχρηστου αγαθού;;
Ο Δήμος γνωρίζει αυτήν την παρανομία (προφανώς, άνευ αδείας αυθαίρετο κλείσιμο Δημοτικής ή Κοινοτικής ή κοινόχρηστης οδού με πρόσβαση προς την Παραλία του Μύλου και αν γνωρίζει θα πρέπει να εξηγήσει σε τι απαραίτητες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα, χωρίς να δείξει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα, και αν δεν έχει προβεί στις «απαραίτητες ενέργειες», τότε να εξηγήσει γιατί δεν υπερασπίστηκε άμεσα, τα συμφέροντα των Δημοτών και του Δημοσίου ;
Οι αρμόδιες Δημόσιες ελεγκτικές αρχές όπως, Αστυνομία, προφανώς η Πολεοδομία ή το Λιμεναρχείο, η Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, η αρμόδια αρχή Υγιεινής της Π.Ε.Νήσων (προς έλεγχο καταλληλότητας του ποσίμου νερού το οποίον πίνουν οι κάτοικοι της Δρυόπης και επομένως εφόσον υπάρχει αυτό το εμπόδιο δεν δύναται να προβεί στους απαραίτητους κατάλληλους ελέγχους της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης).
Η επέμβαση αυτή θεωρείται «αυθαίρετη επέμβαση επί κοινόχρηστων χώρων» και συνεπώς ο Δήμος μέσω των εντεταλμένων του οργάνων έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τα κατά τόπους αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να εισηγηθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την λήψη μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ;;;
Τέλος, μήπως σκοπός όλων αυτών των ενεργειών είναι τελικώς να απαξιωθούν, να καταργηθούν και να ιδιωτικοποιηθούν οι Πηγές του Μύλου ή να παρέχεται αποκλειστικά η χρήσης του νερού, μόνον στις πλούσιες βίλες (καλά να είναι), οπότε το ζήτημα θα λάβει